Συνεργατικό μάθημα στην Αγγλική Γλώσσα, Spring

Τα παιδιά μαθαίνουν στα Αγγλικά την λέξη Άνοιξη: Spring

Zωγραφίζουν την Άνοιξη και γράφουν με δημιουργικό τρόπο τη λέξη Spring

OI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φραγκογεώργη Φιλίτσα ΠΕ06

Ζούζουλα Αικατερίνη ΠΕ60

Κατηγορίες: AΓΓΛΙΚΑ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.