Αναστοχασμός -Αξιολόγηση των μαθητών για την περίοδο Προσαρμογής

Η περίοδος Προσαρμογής τυπικά έληξε. Έτσι οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία ξεφυλλίζοντας το πρώτο τους δημιουργικό βιβλιαράκι να παρατηρήσουν τις δημιουργίες τους και να εκφράσουν πως νοιώθουν, αν έχουν κάνει φίλους, αν τους αρέσει το μάθημα της  Αγγλικής γλώσσας, να  συζητήσουν για τους κανόνες της τάξης και αν τηρούνται από όλους, να πουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, η αγαπημένη τους γωνιά στην τάξη κ.λ.π.

20221007 123429 1 20221007 112608 20221007 123911

Δόθηκε έμφαση στην τήρηση των κανόνων για αυτό δύο μαθητές θύμισαν το κοινωνικό συμβόλαιο της τάξης στην ολομέλεια και ότι η τήρησή του βοηθά την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η περίοδος Προσαρμογής είναι διαφορετική από παιδί σε παιδί τόσο ως προς τα ποιοτικά όσο και ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την όλη πορεία των όποιων παιδαγωγικών παρεμβάσεων. Επομένως η νηπιαγωγός αξιολογεί την κάθε περίπτωση και όπου χρειάζεται προχωρά σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις .

Η Αξιολόγηση είναι συνεχής, διαγνωστική και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια της νηπιαγωγού για μία ικανοποιητική και αποτελεσματική σχολική περίοδο κατά την οποία υλοποιούνται ο Ετήσιος Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.