Περίοδος Προσαρμογής: Όρια και κανόνες της τάξης – Κοινωνικό Συμβόλαιο της τάξης

Τα παιδιά μας καθημερινά μέσα στο αλληλεπιδραστικό σχολικό τους περιβάλλον, με βιωματικό τρόπο ανακαλύπτουν τα όριά τους, επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν σταδιακά κατόπιν των επισημάνσεων-υποδείξεων της νηπιαγωγού ότι για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά χρειάζεται να τηρούνται κάποιοι κανόνες στο χώρο του σχολείου. Επίσης η νηπιαγωγός τους υπενθυμίζει καθημερινά τα δικαιώματά τους: δεκατιανό, παιχνίδι, διάλειμμα ,τουαλέτα.

Τα παιδιά συζήτησαν και ζωγράφισαν  κάποιους κανόνες και συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον που δημιουργούν ένα κλίμα θετικό και κοινωνικής αμοιβεβαιότητας.

20220919 094537 20220919 104335 20220920 085800 20220920 093418 20220920 105453 20220921 091454 20220921 120834 20220922 085052 20220922 092855 20220923 085036 20220923 092356 20220923 112723

 

Αξιοποίηση υλικού που έφερε μία μαθήτρια στην τάξη(φατσούλα με χαμόγελο).

20220926 110824 20220926 114959

Η Νηπιαγωγός παρουσιάζει το χαμογελαστό κουκλάκι στην τάξη και αρχίζει να θέτει διάφορες ερωτήσεις στους μαθητές(μαιευτική μέθοδος) και σε ένα χαρτί καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών. Τα παιδιά αρχίζουν και διατυπώνουν τους κανόνες στην τάξη.

Τα παιδιά διατύπωσαν ότι θέλουν να είναι χαρούμενα και χαμογελαστά!!

Σε επόμενη φάση η Νηπιαγωγός μιλά με τα παιδιά για τα συναισθήματα και διαβάζοντας τους κανόνες των παιδιών , τους ρωτά πιο συναίσθημα προκύπτει όταν τηρηθούν οι κανόνες. Τα παιδιά λένε με μια φωνή: Χαρά

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις εικόνες με τα συναισθήματα

20220927 094448

Έπειτα τους δίνει φύλλο εργασίας να τσεκάρουν ζωγραφίζοντας με κόκκινο-πράσινο τις ανεπιθύμητες-επιθυμητές συμπεριφορές.

20220928 093330

Η Νηπιαγωγός ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν στο επόμενο μάθημα να δημιουργήσουν το κοινωνικό συμβόλαιο της τάξης, οι μαθητές λένε ναι με χαρά.

Στο επόμενο μάθημα η Νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να κάνουν το συμβόλαιό τους σε ένα πρόσωπο χαμογελαστό, σαν τη φατσούλα που έφερε η μαθήτρια στην τάξη, τα παιδιά συμφώνησαν με ενθουσιασμό και είχαν έτοιμο το υπόδειγμά τους.

Επίσης η Νηπιαγωγός διάβασε στα παιδιά κάποιους συνοπτικούς κανόνες που βγήκαν από τους κανόνες που είχαν διατυπώσει, τα παιδιά αφού τους άκουσαν συμφώνησαν.

Έτσι άρχισε η δραστηριότητα για το κοινωνικό μας συμβόλαιο..

Τα παιδιά δούλεψαν και ατομικά αλλά και σε ομάδες..

20220926 115832 20220926 122738 20220926 124855 20220928 120224 20220928 120701 20220928 120907 20220928 122029 20220928 123055 20220928 122847 

20221007 121420 20221007 123429

Μπράβο στα παιδιά μας!!

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

 

Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.