Εργαστήρια Δεξιοτήτων.Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Το Υπουργείο Παιδείας μας έδωσε την ευκαιρία μέσω του ερωτηματολογίου να κάνουμε την αποτίμησή μας αλλά και να καταθέσουμε με επιχειρήματα τις δικές μας βελτιωτικές προτάσεις..

20220620 154226

Το ερωτηματολόγιο εκτυπώθηκε και υπάρχει σε σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο των εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήριο δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.