Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Σύνδεση με το Υπόθεμα: Τα φρούτα της Άνοιξης και Υγιεινή Διατροφή

Η παρακάτω δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΠΤΕΑ, Π.Θ. και πρόγραμμα Μεντόρων Νηπιαγωγών.

Δημιουργία ενός εξώφυλλου για βιβλίο

Ενεργοποίηση ομάδας:

20220408 111749 20220408 114012

Η φοιτήτρια φανερώνει στην τάξη ένα βιβλίο σχετικό με τα φρούτα και ζητά από τα παιδιά να το παρατηρήσουν καλά. Έπειτα γίνεται συζήτηση μέσα από την μαιευτική μέθοδο: ερωτήσεις – απαντήσεις όπου τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν τί βλέπουν στην εικόνα, να βρουν τον τίτλο του βιβλίου, πως ονομάζουμε την έξω εικόνα ενός βιβλίου, κ.λ.π.

20220408 121426

Διαθεματική δραστηριότητα: Τα παιδιά δημιουργούν το εξώφυλλο ενός βιβλίου, μία ομάδα βρίσκει όνομα για τον συγγραφέα, μία άλλη ομάδα βρίσκει τον τίτλο, μία άλλη ομάδα ζωγραφίζει μία εικόνα για το εξώφυλλο, μία άλλη ομάδα γράφει την έκδοση του βιβλίου. Στο τέλος ένα παιδί διαβάζει ότι έχει γραφτεί στο εξώφυλλο.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.