Εγγραφή -συμμετοχή στο μάθημα MOOC «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»Παρακολούθηση με Webinar στο Yuo Tube: To MOOC του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning

Σήμερα ως ενεργός χρήστης του -eTwinning ,τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.00-19.00,  παρακολούθησα στο You Tube την παρακάτω ζωντανή εκδήλωση(webinar)καλωσορίσματος!  :

To MOOC του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning με θέμα: «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

    

Ο κύριος στόχος αυτής της ζωντανής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της δομής του μαθήματος και η πορεία που θα ακολουθήσουμε έως την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι απαραίτητη τόσο για μη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στο eTwinning, όσο και για εγγεγραμμένους, πιο έμπειρους eTwinners, καθώς θα παρουσιαστεί η διαδικασία απόκτησης EU login που θα είναι απαραίτητο για την είσοδό σας στη νέα πλατφόρμα “European School Education Platform” στην οποία θα ενοποιηθούν οι δύο ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες του eTwinning και του School Education Gateway.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ζούζουλα Αικατερίνη

2η Ζωντανή Εκδήλωση: «Σχεδιασμός ενός ποιοτικού, συνεργατικού eTwinning έργου»

Σήμερα, Παρασκευή 1η Απριλίου 2022 και ώρα 17:30-19:30 με τη χρήση της πλατφόρμας Webex παρακολούθησα την 2η Ζωντανή Εκδήλωση: «Σχεδιασμός ενός ποιοτικού, συνεργατικού eTwinning έργου»

   

   

Στόχος της ζωντανής εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να σχεδιάσουν ένα συνεργατικό, ποιοτικό έργο eTwinning.   Eιδικότερα, θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες μέσα από καλές πρακτικές τα κριτήρια ποιότητας και αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αλλά και οι κατάλληλες τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να ενσωματώσουν στα έργα τους δραστηριότητες που προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτά μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σήμερα, Παρασκευή 11η Απριλίου 2022 και ώρα 17:30-19:30 με τη χρήση της πλατφόρμας Webex παρακολούθησα την 3η Ζωντανή Εκδήλωση: 

 «Από τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα Συνεργατικά έργα eTwinning».

      
Σε οχτώ (8) παράλληλα εργαστήρια  διάρκειας 2 ωρών το καθένα που θα πραγματοποιηθούν από μέλη του εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της δράσης eTwinning θα παρουσιαστούν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.