ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Σήμερα 16-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.15 έως 8.15 στην πλατφόρμα ZOOM παρακολούθησα με την δεύτερη ομάδα σχολείων διαδικτυακά την επιμόρφωση με Θέμα: Το Άγχος των εκπαιδευτικών, από την Πρόταση Ζωής — ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.