Μάθημα Αγγλικά, συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06, Μαθαίνουμε παίζοντας:THE NUMBER Three

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές αφού άκουσαν αρχικά για ενεργοποίηση το τραγουδάκι με τους αριθμούς, καλέστηκαν με παιγνιώδη τρόπο ανά ομάδες να ακούν τον αριθμό που τους λέει κάθε φορά ο Snowman και να πιάνουν και να σηκώνουν αντίστοιχο αριθμό μαρκαδόρων. Το παιδί από την ομάδα που θα σήκωνε πρώτο και σωστά τους μαρκαδόρους ήταν και ο νικητής κάθε φορά. Παίζοντας το παραπάνω παιγνίδι, έκαναν ανατροφοδότηση στους αριθμούς 1 και 2, αλλά και  πέρασαν στην  εκμάθηση του αριθμού 3 με ευχάριστο τρόπο.

  

Μετά όποια παιδιά ήθελαν, έπρεπε με το τύμπανο να κτυπούν και να λένε διαδοχικά τους αριθμούς από το ένα μέχρι το τρία και μετά τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης να χτυπούν  ρυθμικά παλαμάκια έως το τρία λέγοντας αντίστοιχα στα αγγλικά τους αριθμούς με τη σειρά: one, two, three.

Έπειτα εκφράστηκαν δημιουργικά ζωγραφίζοντας τον αριθμό τρία αλλά και ζωγραφίζοντας αντίστοιχα ό,τι  ήθελαν σύμφωνα με την ποσότητα του αριθμού.

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ το μάθημα και στο τέλος του μαθήματος αποχαιρέτησαν στα αγγλικά την εκπαιδευτικό και τον αγαπημένο τους Snowman.

Ο χαιρετισμός ηχητικά:

Μπράβο στα παιδιά μας!!

OI EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φραγκογεώργη Φιλίτσα ΠΕ06

Ζούζουλα Αικατερίνη ΠΕ60

Δημοσιεύθηκε στην AΓΓΛΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.