Πανελλαδική Διαδικτυακή εκδήλωση είκοσι δύο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με θέμα «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα: Ερμηνεία, πρόληψη, αντιμετώπιση»

Σήμερα 12-2-2022, ημέρα Σάββατο παρακολούθησα την Πανελλαδική Διαδικτυακή εκδήλωση είκοσι δύο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με θέμα «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα: Ερμηνεία, πρόληψη, αντιμετώπιση»

1ο Στρογγυλό τραπέζι: Πλαίσιο διαχείρισης & αντιμετώπισης φαινομένων βίας στη σχολική κοινότητα – 11:00-14:00

   

2ο Στρογγυλό τραπέζι: Πρόληψη φαινομένων βίας στη σχολική κοινότητα – 15:00-17:30

3ο Στρογγυλό τραπέζι: Ερμηνείες εκδήλωσης φαινομένων βίας στη σχολική κοινότητα – 18:00-20:30

   

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.