Πως ήρθε μία πολική αρκούδα στην τάξη μας? Αναδυόμενη δραστηριότητα προνηπίου :Παρουσίαση στην τάξη δημιουργικής συνεργατικής δραστηριότητας από το σπίτι.

Όπως σας είναι ήδη γνωστό , το σχολείο μας , ως ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και αναβαθμισμένο σχολείο  με την ισοτιμία που παρέχει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής του κοινότητας, πάντα αναγνωρίζει, αξιοποιεί και επιβραβεύει συνεργατικές δραστηριότητες των μαθητών μας που υλοποιούνται στο σπίτι αναδεικνύοντας έτσι την σπουδαιότητα της παιδαγωγικής αξιοποίησης του χρόνου των μαθητών μας εκτός σχολείου αλλά επίσης και την σημαντικότητα της συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του Ομαδοσυνεργατικού πνεύματος εντός και εκτός τάξης.

Έτσι λοιπόν άλλο ένα προνήπιο έφερε με καμάρι μία συνεργατική δημιουργία με την μητέρα του από το σπίτι και με αυτοπεποίθηση κατά την ώρα προέλευσης στο σχολείο λέει στην νηπιαγωγό: Κυρία θέλω να παρουσιάσω στην τάξη αυτή τη δημιουργία μου!! Η νηπιαγωγός ασφαλώς διαβεβαίωσε στη μαθήτρια προνήπιο, ότι θα αξιοποιηθεί κατάλληλα το αίτημά της.

Η μικρή αγαπητή μας μαθήτρια με ενθουσιασμό παρουσίασε το συνεργατικό της δημιουργικό έργο στην τάξη(τίτλος, υλικά που χρησιμοποίησε).Αφού τελείωσε η παρουσίαση η νηπιαγωγός την συγχάρηκε και συμμετείχε στα χειροκροτήματα επιβράβευσης της τάξης. Επίσης η νηπιαγωγός είπε στην μαθήτρια ότι το έργο της θα παραμείνει στο σχολείο και ότι αποτελέσει μέρος εποπτικού υλικού -θα αξιοποιηθεί κατάλληλα για την θεματική του Χειμώνα.

Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε μία πολική αρκούδα στην τάξη μας..

Μπράβο στο πρόνηπιό μας μπράβο και στην μητέρα του!!

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.