Μάθημα Αγγλικά, συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 σύνδεση με την Θεματική: Ο Χειμώνας. Αναδυόμενη λέξη:RAINBOW

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές κόλλησαν τα φύλλα που είχαν συλλέξει κατά την χθεσινή ημέρα από το πάρκο της γειτονιάς τους, και  ολοκλήρωσαν τη δημιουργία τους για τον Χειμώνα.

    

Μετά ακολούθησε η συνέχεια του μαθήματος όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν ανατροφοδότηση στα χρώματα με δημιουργικό τρόπο. Η εκπαιδευτικός ΠΕ06 ρώτησε τα παιδιά αν ήθελαν να δημιουργήσουν ένα ουράνιο τόξο στα παιδιά άρεσε πολύ η ιδέα!

      

Έτσι λοιπόν σε χαρτί Α3 η εκπαιδευτικός είχε γράψει με την σειρά τα χρώματα, τα διάβαζε ένα  ένα στα παιδιά και τα παιδιά επαναλάμβαναν. Κατόπιν το κάθε παιδί έπρεπε μέσα από ανάκληση της βραχυπρόθεσμης μνήμη του να ζωγραφίσει με την σωστή σειρά τα χρώματα του ουράνιου τόξου. μετά όσα παιδιά ήθελαν έκαναν παρουσίαση του ουράνιου τόξου, λέγοντας με την σειρά τα χρώματα που το σχημάτισαν.

Τα παιδιά ρώτησαν από μόνα τους πως λέγεται το ουράνιο τόξο στα Αγγλικά και έτσι αναδύθηκε η νέα τους λέξη στο αγγλικό τους λεξιλόγιο: rainbow

Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν πολύ!!

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φιλίτσα Φραγκογεώργη ΠΕ06

Ζούζουλα Αικατερίνη ΠΕ60

 

 

Δημοσιεύθηκε στην AΓΓΛΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.