Αναστοχασμός-αξιολόγηση του 1ου θεματικού άξονα των εργαστηρίων δεξιοτήτων: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(26//11/2021)

Ακολουθεί ο αναστοχασμός του 1ου θεματικού άξονα: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Τίτλος: Νηπίων Παιδεία, το πρώτο βήμα στην Δημοκρατία.

Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα

Tα παιδιά ως ουσιαστικό όφελος είχαν την ενίσχυση ενός θετικού κλίματος μέσα από τις συνεργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή απόψεων και από την κοινού εξελικτική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αποδεκτού κοινωνικού συμβολαίου της τάξης.

 Αναμενόμενο αντίκτυπο για την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας

Κατά την περίοδο υλοποίησης των εργαστηρίων υπήρξε διάδραση με τους μαθητές της Α τάξης των δύο συστεγαζόμενων Δημοτικών σχολείων 29ο και 18ο, όπου τα παιδιά του νηπιαγωγείου παρουσίαζαν τις δημιουργίες τους, μοιράστηκαν κοινωνικά μηνύματα περί φιλίας, διαφορετικότητας, ισότητας, έκαναν την τελική τους παρουσίαση σε όλα τα ομαδοσυνεργατικά έργα τους όπου στα πλαίσια της αξιολόγησης οι μαθητές του 29ου ψήφισαν ως καλύτερη δημιουργία την κουρτίνα της Αγάπης. Σύμφωνα με τα παραπάνω καταφέραμε να υπάρχει μία συνδεσισιμότητα-κοινωνική αμοιβαιότητα μεταξύ των μαθητών, να αναπτυχθούν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να βελτιωθούν-ενισχυθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών μας , δημιουργώντας έτσι ένα θετικό, φιλικό κλίμα μεταξύ των μελών της ενιαίας σχολικής μας κοινότητας.

 Αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα

Τα παιδιά υλοποίησαν επίσκεψη στην Ενορία τους, όπου με χαρά πρόσφεραν την αφίσα που δημιούργησαν περί φιλίας.

 Προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών

Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από την νηπιαγωγό, οι οποίες αναφέρονται σε σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα ανά εργαστήριο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τον ζωτικό τους χώρο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο δράσης

Η Αφίσα που παρέδωσαν τα παιδιά στην ενορία μας θα μπει στο περιοδικό της εκκλησίας.

Τελικά προϊόντα 

Έχουν αναρτηθεί ήδη τα τελικά προϊόντα των μαθητών ανά εργαστήριο στις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα.

 Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εκτός της Πλατφόρμας των Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΙΕΠ.

Χρησιμοποιήθηκαν ενισχυτικά από την νηπιαγωγό, κάποια δικά της ποιήματα: Το ποίημα της ενδυνάμωσης, το ποίημα Εγώ και Εσύ, το τραγούδι της Αγάπης, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία για περισσότερη ψυχοκινητική-σωματική έκφραση. Επίσης η νηπιαγωγός παρουσίασε στην τάξη με την έναρξη των εργαστηρίων, μία νέα κούκλα την κυρά Σοφία: η κούκλα της σοφίας με στόχο να λειτουργεί υποστηρικτικά και εμψυχωτικά στην υλοποίηση των εργαστηρίων αλλά και μερικώς να επιβραβεύει την προσπάθεια των μαθητών.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήριο δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.