Μάθημα Αγγλικών, συνεργατική διδασκαλία εκπαιδευτικών Π60 και ΠΕ06.Σύνδεση του μαθήματος με το πρόγραμμα e-twinning.

        

Στο πλαίσιο της ευελιξίας του προγράμματος αλλά και στην προσπάθεια να οργανώσουν οι δύο εκπαιδευτικοί ένα συνεργατικό μάθημα στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο θα προσδίδει νόημα αλλά και αυθεντικές συνθήκες μάθησης οργάνωσαν και υλοποίησαν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθήματος, που συνδέει την Αγγλική γλώσσα με το πρόγραμμα που υλοποιούμε στο e-twinning.

 

       

Προετοιμασία της τάξης από την νηπιαγωγό.

Tα παιδιά αρχικά ενημερώθηκαν μία ημέρα πριν, ότι αύριο στο μάθημα των Αγγλικών θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα βίντεο χαιρετισμού για να το ανεβάσουμε στο πρόγραμμα. Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά να ενεργοποιήσουν τις γωνιές μαγαζάκι, σπιτάκι και να αυτοσχεδιάσουν σενάρια χαιρετισμού. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν και είχαν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να οικειοποιηθούν  την λέξη ΓΕΙΑ. Έπειτα η νηπιαγωγός έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας τα γράμματα της λέξης. Η νηπιαγωγός φανέρωσε τα γράμματα της λέξης στα παιδιά σταδιακά, θέτοντας  από πριν  ερωτήσεις του τύπου τι λέτε μέσα στο κουτί υπάρχουν πολλά γράμματα, πόσα γράμματα έχει η λέξη ΓΕΙΑ, είναι μία μικρή ή μία μεγάλη λέξη ενεργοποιώντας την κριτική τους σκέψη αλλά και προκαλώντας το ενδιαφέρον-περιέργειά τους. Μετά δημιουργήθηκαν τόσες ανομοιογενείς ομάδες όσα και τα γράμματα της λέξης (4) , η κάθε ομάδα επέλεξε το όνομά της από το χρώμα αρεσκείας της και με συνεργατικό τρόπο δημιούργησαν ένα υπέροχο χρωματιστό ΓΕΙΑ. Τα παιδιά έπαιξαν με τα γράμματα της λέξης προσπαθώντας να την σχηματίσουν σε διάφορες διατάξεις(οριζόντια-κάθετα-διαγώνια). Το μάθημα προετοιμασίας τελείωσε  εκφράζοντας η νηπιαγωγός ότι περιμένει πως και πως αύριο το μάθημα των Αγγλικών, όπως ακριβώς ένα παιδί τα παιδιά χαμογελούσαν και είπαν χαμογελαστά και εμείς το περιμένουμε..

  Κύρια δράση.

Μπαίνει στην τάξη η εκπαιδευτικός ΠΕ06 απευθύνοντας με τη γνωστή κούκλα τον χαιρετισμό: HELLO, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν κανονικά στα Αγγλικά και η εκπαιδευτικός με πολύ έξυπνο τρόπο άμεσα ενεργοποίησε από μόνη της τη γωνιά σπιτάκι, τα παιδιά κοιτούσαν ενθουσιασμένα, η νηπιαγωγός είπε στα παιδιά πάω να παίξω τώρα, πηγαίνοντας προς το σπιτάκι,  όπου οι δύο εκπαιδευτικοί αυτοσχεδίασαν με το ΗELLO. Αμέσως μετά ακολούθησαν με ενθουσιασμό ζευγάρια παιδιών αυτοσχεδιάζοντας και ενεργοποιώντας και τη γωνιά μαγαζάκι.

      

Μετά η εκπαιδευτικός ΠΕ06, φανερώνει ένα φάκελο και ρωτά ποια παιδιά θέλουν να έρθουν να βγάλουν το περιεχόμενο, έτσι σταδιακά φανερώθηκε η λέξη ΗELLO  στα παιδιά, τα παιδιά είπαν από μόνα τους ότι χθες ζωγράφισαν τη λέξη ΓΕΙΑ  και ότι θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο με το HELLO.Η δραστηριότητα αυτή έγινε με παρόμοιο τρόπο με την μόνη διαφοροποίηση ότι τα χρώματα των ομάδων ήταν επιλεγμένα από την εκπαιδευτικό και ήταν αυτά που ήδη είχαν μάθει τα παιδιά. Αφού ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα δημιουργήθηκε το χρωματιστό HELLO. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός έδειχνε στα παιδιά ένα γράμμα τη φορά ρωτώντας ποιο το χρώμα του γράμματος. Έπειτα η νηπιαγωγός φανερώνει στην τάξη την αντίστοιχη λέξη ΓΕΙΑ που είχαν ήδη ζωγραφίσει τα παιδιά, οπότε τα παιδιά άρχισαν να λένε τις δύο  λέξεις  HELLO- ΓΕΙΑ, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό τους για το βίντεο της παρουσίασης στο e-twinning. Μετά ζητήθηκε από τα παιδιά να παρατηρήσουν  τις δύο λέξεις  και να βρουν ομοιότητες- διαφορές ως προς τα χρώματα των γραμμάτων, την ποσότητα των γραμμάτων, κοινά γράμματα. Από την δράση αυτή προέκυψαν δύο καινούργια χρώματα εκμάθησης για τα παιδιά (ροζ και μωβ).

Aκόμη τα παιδιά σχημάτισαν τη λέξη με την σωστή σειρά των γραμμάτων αφού η εκπαιδευτικός ΠΕ06 είχε μοιράσει τα χρωματιστά γράμματα της λέξης σε παιδιά και τους  καλούσε ένα ένα ανά χρώμα.

Στο τέλος όλοι χαρούμενοι και πανέτοιμοι ολοκληρώσαμε τον βασικό σκοπό μας, δηλαδή δημιουργήσαμε το βιντεάκι παρουσίασης για το e-twinning.

Μπράβο σε όλους μας!!

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 60, ΠΕ 06

Ζούζουλα Αικατερίνη

Φραγκογεώργη Φιλίτσα

 

Δημοσιεύθηκε στην AΓΓΛΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.