ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1ος Θεματικός άξονας (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ), Υλοποίηση 4ου Εργαστηρίου(4η εβδομάδα τρεις ώρες

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Με τίτλο: “Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία”

Υλοποίηση 4ου Εργαστηρίου

Τίτλος:Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Αρχικά

Ομαδικό παιχνίδι: Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ. Τα παιδιά όσο παίζει η μουσική περπατούν κατασκοπικά με μια εφημερίδα, στο σταμάτημα της μουσικής κοκκαλώνουν και κοιτούν κατασκοπικά τους άλλους παρατηρώντας καλά τα χαρακτηριστικά τους. Ακολουθεί μετά συζήτηση ως προς την παρατήρηση των παιδιών.

H μουσική που χρησιμοποιήθηκε ήταν από τον Ροζ Πάνθηρα( you tube)

           

Oι παρατηρήσεις των παιδιών σε ηχητικά μηνύματα:

Μετά

Κατασκευή με εφημερίδα: Ο εαυτός μου, όλες οι φιγούρες μπαίνουν σε κύκλο.

    

      

Έπειτα

Ζωγραφίζουν σε χαρτόνι κάτι αγαπημένο χωρίς να γράψουν το όνομά τους, προσπαθούν να βρουν ομοιότητες με άλλες ζωγραφιές.

       

Έγινε σε αυτή την δραστηριότητα και αξιοποίηση νηπίων που έχουν κατακτήσει πολύ καλό επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας, όπου κατέγραψαν τα παραπάνω αγαπημένα της ολομέλειας της τάξης με σκοπό να λειτουργήσουν από τη μια ως  ενεργοποίηση της διαφοροποιημένης μάθησης και από την άλλη να αποτελέσουν ένα πρότυπο μίμησης μεταξύ της ομάδας συνομηλίκων.

  

Δημιουργία κολάζ με τις εικαστικές αποτυπώσεις των παιδιών.

 

     

Τα παιδιά κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης  σε ζητήματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας,

Αναγνώριση στερεότυπων και προκαταλήψεων.

Αλληλεπίδραση με παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Αξιολόγηση του εργαστηρίου: Τα παιδιά ήταν συμμετοχικά και ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο, ίδιαίτερα με την δραστηριότητα του κατάσκοπου και την μουσική  του Ροζ Πάνθηρα. Είχαν την ευκαιρία να μάθουν να παρατηρούν καλά, να εντοπίζουν και να διατυπώνουν ομοιότητες-διαφορές των ανθρώπων μελών της τάξης, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται όπου χρειαζόταν για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.Επίσης αναγνώρισαν την αξία της διαφορετικότητας των ανθρώπων ως προς τα χαρακτηριστικά τους αλλά και ως προς τις προτιμήσεις τους καταλήγοντας σε κάποιο συμπέρασμα.

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήριο δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.