ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1ος Θεματικός άξονας (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ), Υλοποίηση 3ου Εργαστηρίου(3η εβδομάδα τρεις ώρες

 

    

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Με τίτλο: “Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία”

Υλοποίηση 2ου Εργαστηρίου

Τίτλος:

 ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ

Aρχικά:

Αφήγηση του παραμυθιού: Σοφία, η αγελαδίτσα τραγουδίστρια. Θίγονται  θέματα: ταυτότητας, της ένταξης σε ομάδες, της αποδοχής, της απόρριψης, της διαφορετικότητας.

Το παραμύθι θα διαβαστεί έως ένα σημείο και τα παιδιά ανά ομάδες καλούνται να δώσουν τη δική τους συνέχεια με καταγραφή ηχητικού μηνύματος και καταγραφή της συνέχειας σε φύλλο εργασίας ζωγραφίζοντας το αντίστοιχο συναίσθημα.

Συνεχίζεται η αφήγηση του παραμυθιού όπου τα παιδιά μαθαίνουν πως εξελίσσεται η ιστορία.

 Τα παιδιά καλούνται σε ομάδες να καταγράψουν με ζωγραφική ή με πάγωμα εικόνων να αποδώσουν πιθανά συναισθήματα που ένοιωσε η Σοφία στην ιστορία(ανά ομάδες)παραλλαγή από την νηπιαγωγό.

        

       

Μετά:

Θερμόμετρο συναισθημάτων:  Τα παιδιά δημιουργούν εξελικτικά το θερμόμετρο συναισθημάτων της Σοφίας(ομαδοσυνεργατική)

   

    

Με εργαλείο το θερμόμετρο συναισθημάτων της Σοφίας τα παιδιά επιχειρηματολογούν με βάση το παραμύθι για την θέση που πήραν(Συμφωνώ- διαφωνώ) με την ετεροαξιολόγηση  των μαθητών.( φύλλο εργασίας).παραλλαγή από την νηπιαγωγό.

    

Επίσης με σκοπό την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, τέθηκε από την νηπιαγωγό ερώτημα προς την ολομέλεια, ποιο συναίσθημα δεν ένοιωσε η Σοφία και σύμφωνα με τα δεδομένα μας ποιο μήνυμα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε.(παραλλαγή από την νηπιαγωγό).

Το ηχογραφημένο μήνυμα της τάξης:

Εσύ και εγώ μαζί: τα παιδιά δημιουργούν ένα πύργο με τουβλάκια, τόσα όσα είναι τα παιδιά της τάξης και πάνω σε κάθε τουβλάκι γράφουν το αρχικό γράμμα του ονόματός τους.

    

Καλούνται να αφαιρέσουν ένα τουβλάκι χωρίς να πέσει ο πύργος.

     

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ερμηνεύουν και αναδεικνύουν τα οφέλη της διαφορετικότητας.

Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Συνδέουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λιγότερα προνομιούχα άτομα με επίκαιρα προβλήματα της κοινωνίας όπως: η έλλειψη στέγης, η αδυναμία πρόσβασης σε δημόσιους χώρους.

Αναγνωρίζουν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις.

Εξοικειώνονται με διαφορετικά φυσικά και φυλετικά χαρακτηριστικά.

Διαχειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις.

Αξιολόγηση του εργαστηρίου:Τα παιδιά δουλεύοντας ανά ομάδες,κατάφεραν να είναι όλα συμμετοχικά, να  συνεργαστούν, να συνειδητοποιήσουν βιωματικά την δυναμική της ομαδικής συνεργασίας ,κατανόησαν τα οφέλη της διαφορετικότητας. Επίσης κατάφεραν να  διακρίνουν τον αποκλεισμό-διακρίσεις, φυσικά και φυλετικά χαρακτηριστικά και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που προκάλεσαν.Επίσης κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που είχαν από την ιστορία και να εκφράσουν-αξιολογήσουν με επιχειρηματολογία ως προς το τέλος της ιστορίας που έδωσαν. Ακόμη ως προέκταση ενεργοποίησαν την κριτική τους σκέψη για το ποιο συναίσθημα(φόβος), που αν υπήρχε στην ιστορία, θα διαφοροποιούσε το τέλος.Τα παιδιά κατανόησαν την αξία της έκφρασης των συναισθημάτων και μάλιστα στο τέλος διατύπωσαν το μήνυμά τους!!

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήριο δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.