Μάθημα Αγγλικής Γλώσσας:Εντοπισμός στην Υδρόγειο σφαίρα της χώρας προέλευσης της Αγγλικής γλώσσας.

Κατά το μάθημα των Αγγλικών, η εκπαιδευτικός εντόπισε στην υδρόγειο σφαίρα, την χώρα προέλευσης της Αγγλικής γλώσσας, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ότι κάθε χώρα έχει και την δική της γλώσσα και την αναγκαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των λαών, μέσω της γλώσσας.

Αρχικά:

Η Νηπιαγωγός συνεργατικά εντόπισε στην υδρόγειο σφαίρα την Ελλάδα οπότε τα παιδιά ασκήθηκαν στην ονομασία της χώρας τους Ελλάδα- Έλληνες πολίτες και Ελληνική γλώσσα.

Μετά:

Η Εκπαιδευτικός των Αγγλικών έκανε ακριβώς το ίδιο για τον εντοπισμό της Αγγλίας.

Έτσι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν στα αγγλικά τις λέξεις: χώρα Αγγλία, πολίτες Άγγλοι, γλώσσα Αγγλικά.Οι εκπαιδευτικοί

ΠΕ 60 Ζούζουλα Αικατερίνη
ΠΕ 06 Φραγκογεώργη Φιλίτσα

 

Δημοσιεύθηκε στην AΓΓΛΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.