Η γωνιά του υπολογιστή

Στό πλαίσιο του προγράμματος της διατροφής και για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις που αποκόμισαν μέχρι τώρα, μέσα από το πρόγραμμα hot potatoes τα παιδιά λύνουν με την βοήθεια μας το σταυρόλεξο»διατροφή και υγεία».Εξηγούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ποντίκι και που το τοποθετούμε.Έτσι πατώντας τον αριθμό ένα εμφανίζεται η  πρώτη ερώτηση με την μορφή αινίγματος.»Kάνει καλό στα μάτια».

Τα παιδιά αφού σκεφτούν όσα έχουμε πει απαντούν «ΨΑΡΙ».Αν δυσκολεύονται τοποθετώντας  το ποντίκι πάνω στην λέξη ΑΠΑΝΤΗΣΗ εμφανίζεται το πρώτο γράμμα της λέξης και συνεχίζοντας εφανίζονται όλα τα γράμματα.Τέλος με το «enter»μπαίνει η λέξη στο σταυρόλεξο.

Το ίδιο γίνεται με όλες τις ερωτήσεις.Στην συνέχεια αν θέλουμε εκτυπώνουμε το σταυρόλεξο.