"10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης"

Ιστολόγιο για την ενημέρωση των γονέων

ΣΧΟΛΕΙΟ


Εγγραφές για το σχ. έτος 2022-2023!

Φεβ 202228

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, παιδιά γεννημένα το 2017 και το 2018.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με χρήση κωδικών ΤΑΧΙSNET
 • Eπιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
 • Επιλογή του νηπιαγωγείου   βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας  κάθε  Νηπιαγωγείου.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, Δεν περιλαμβάνεται λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας. (Kαλό θα ήταν το όνομα του γονέα που αναλαμβάνει να συμπληρώσει την αίτηση να συμπίπτει με το όνομα στο λογαριασμό)

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στο 10ο Νηπιαγωγείο ή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ (έως 30 Μαρτίου):

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το αναζητούν στο Διαδίκτυο ή το προμηθεύονται από το νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων
 3. Αίτηση για το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00) ή Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07:45-08:00)
 4. Βεβαίωση φοίτησης αδερφών αν φοιτούν στο 3ο Δημοτικό από τον Διευθυντή.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση του Νηπιαγωγείου  τηλεφωνικά στο 2251043143 ή στο email του σχολείου: mail@10nipmytil.les.sch.gr.  Επίσης, πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του 10ου Νηπιαγωγείου:  «10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης» (sch.gr)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΕΩΣ ΓΑΛΗΝΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΙ Γ.ΜΟΥΡΑ

 

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΜΙΩΤΗ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΠΌ ΦΟΥΝΤΗ ΩΣ ΓΑΛΗΝΟΥ)  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΙ

ΛΟΧ.ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ (ΕΩΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ) ΤΥΡΝΟΒΟΥ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ     ΣΑΜΑΡΑ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ.ΓΕΝΗΜΑΤΑ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΟΥΜΚΟ. ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Β.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ
Ζ.ΓΙΑΝΝΕΛΗ Τ.ΒΑΣΑΛΟΥ
ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΑΡ.ΤΟΝΟΥ

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022!

Μαρ 20212

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, παιδιά γεννημένα το 2016 και το 2017.

Για την εγγραφή του νηπίου οι γονείς πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών (ΤΑΧΙSNET)
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
 • Επιλογή του νηπιαγωγείου   βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας  κάθε  Νηπιαγωγείου.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει και για το οποίο θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ (έως 20 Μαρτίου):

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το αναζητούν στο Διαδίκτυο ή το προμηθεύονται από το νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων
 3. Αίτηση για το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00) ή Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07:45-08:00)
 4. Βεβαίωση φοίτησης αδερφών αν φοιτούν στο 3ο Δημοτικό από τον Διευθυντή του.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση του Νηπιαγωγείου 12:00-13:00  τηλεφωνικά στο 2251043143 ή στο email του σχολείου: mail@10nipmytil.les.sch.gr.  Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του 10ου Νηπιαγωγείου:  «10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης» (sch.gr) 

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε και το εγχειρίδιο γονέων για τις εγγραφές: Εγχειρίδιο γονέων για εγγραφή στο νηπιαγωγείο

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΕΩΣ ΠΥΡΓΟ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ) ΚΑΙ  ΠΑΡΟΔΟΙ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΠΌ ΦΟΥΝΤΗ ΩΣ ΓΑΛΗΝΟΥ)

ΛΟΧ.ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ (ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΟΥΜΚΟ.

ΘΕΡΜΙΩΤΗ

ΤΥΡΝΟΒΟΥ

ΣΑΜΑΡΑ

ΠΑΤΕΣΤΟΥ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γ.ΜΟΥΡΑ

ΧΡ.ΘΕΡΜΙΩΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΓΡ.ΤΥΡΝΟΒΟΥ

Ζ.ΓΙΑΝΝΕΛΗ

Γ.ΓΕΝΗΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

Β.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ

Τ.ΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ.ΤΟΝΟΥ

 

Αγιασμός στο σχολείο!!!

Σεπ 202020

Αγαπητοί γονείς,

την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, στις 10 το πρωί

θα πραγματοποιηθεί τελικά ο καθιερωμένος Αγιασμός

για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021, στην αυλή του σχολείου.

Καλή σχολική χρονιά σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς!!!

 

ΕΚΤΑΚΤΟ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σεπ 202017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 17/9/2020 ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Καλό καλοκαίρι!!!!!!!!!

Ιούν 202030

Μία ακόμη σχολική χρονιά  -η πιο περίεργη από όσες έχουμε ζήσει- έφτασε αισίως στο τέλος της!!!

Μακάρι η επόμενη  να είναι μια συνηθισμένη χρονιά, χωρίς απρόοπτα, με υγεία και δημιουργικότητα!!!

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη στις 7!!!

Καλό καλοκαίρι σε όλους μας!!!!

Λίγα ακόμα… πριν το ξεκίνημα!!!

Μαΐ 202031

Σε λίγες ώρες θα βρεθούμε ξανά στο αγαπημένο μας νηπιαγωγείο. Θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, αλλά με την ίδια αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά μας!

Τα δύο Τμήματα του σχολείου μας έχουν χωριστεί σε δύο Υποτμήματα το καθένα  (συνολικά 4) που θα προσέρχονται στο νηπιαγωγείο εναλλάξ. Δευτέρα –Τετάρτη –Παρασκευή τα Υποτμήματα 1 και Τρίτη –Πέμπτη τα Υποτμήματα 2. Για να αποφύγουμε το συνωστισμό γονέων και μαθητών οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης θα είναι διαφορετικές, λόγω και της συστέγασής μας με τα Ειδικά σχολεία. Την πρώτη εβδομάδα, τα Υποτμήματα 1 και 2 του Τμήματος 1 θα προσέρχονται στις 8:15 και θα αποχωρούν στις 12:50, ενώ τα Υποτμήματα  1 και 2 του Τμήματος 2 θα προσέρχονται στις 8:30 και θα αποχωρούν στις 13:00. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το αντίστροφο και ούτω καθεξής.

Η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά από την αυλή και ΟΧΙ μέσω του συστεγαζόμενου 3ου Δημοτικού σχολείου.

Οι γονείς σε καμία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στις σχολικές αίθουσες, για το σκοπό αυτό η υπεύθυνη  νηπιαγωγός θα  παραλαμβάνει  και θα παραδίδει  τα νήπια έξω από αυτές, και συγκεκριμένα στο χώρο του νέου χλοοτάπητα που τοποθετήθηκε πρόσφατα και περιμένει τα παιδιά να τον εγκαινιάσουν! Προβλέπεται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο.

Χρειαζόμαστε την κατανόηση, τη βοήθεια και τη συνεργασία σας, για να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η προσαρμογή των παιδιών σε αυτό το νέο σχολείο.

Τα νήπια  μόλις εισέρχονται στο νηπιαγωγείο  θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα και θα  πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Πρωινού Προγράμματος.  Εμείς  θα εκπαιδεύουμε τα νήπια στη χρήση αντισηπτικού διαλύματος κάθε φορά που θα αλλάζουν αντικείμενο ενασχόλησης στα κέντρα ενδιαφέροντος, ενώ  προβλέπεται  και η χρήση ατομικών υλικών (μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα, μολύβι, γόμα, κλπ).

Αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα τραπέζια εργασίας, καθώς και την ώρα του προγεύματος, έχουμε  φροντίσει  ώστε τα παιδιά να κάθονται διαγωνίως και δύο μόνο ανά τραπέζι εργασίας και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους.  Τα παιχνίδια και γενικότερα το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό κάθε Τμήματος έχει περιοριστεί σημαντικά  και θα αποσύρεται  μετά τη λήξη του προγράμματος, θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται  προς χρήση των νηπίων.

Το σχολείο θα καθαρίζεται 2 φορές την ημέρα, μία αμέσως μετά το φαγητό και ενώ τα παιδιά θα βρίσκονται στην αυλή για διάλειμμα και άλλη μία μετά το πέρας του προγράμματος.

    

Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ώρες για τα 2 Υποτμήματα που θα λειτουργούν ημερησίως και σε συνδυασμό με τα διαλείμματα των Τμημάτων των συστεγαζόμενων Ειδικών σχολείων, ώστε να μην συμπίπτουν.  Προβλέπεται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο, διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε Υποτμήματος στο προαύλιο, φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα και απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα. Παρακαλούμε θερμά να ελέγχετε τα παιδιά πριν φύγουν από το σπίτι και να μην παίρνουν μαζί τους στο σχολείο παιχνίδια, βιβλία  ή άλλα προσωπικά αντικείμενα, εκτός από την τσάντα με το δεκατιανό και το παγουρίνο τους. Το σχολείο έχει πλήρη επάρκεια σε αντισηπτικά, χαρτοπετσέτες κλπ.

Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών από εσάς στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) κρατάτε το παιδί στο σπίτι, ενημερώνετε την προϊσταμένη και θα το στέλνετε ξανά σχολείο, μόνον όταν  το επιτρέψει ο παιδίατρος.

Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου, ένα παιδί εμφανίσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, θα ειδοποιηθείτε αμέσως, ώστε να έρθετε και να το παραλάβετε. Στο σχολείο έχει ορισθεί υπεύθυνη νηπιαγωγός για αυτές τις περιπτώσεις και έχει διαμορφωθεί αεριζόμενος  χώρος, ως χώρος αναμονής παιδιών που πιθανόν παρουσιάσουν συμπτώματα. Θα τηρείται επίσης ημερολόγιο όπου θα καταγράφονται όλα όσα κρίνονται απαραίτητα.

Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζετε κι εσείς με τα παιδιά και εκτός σχολείου αυτά που θα μαθαίνουμε στο Νηπιαγωγείο για να τα εκπαιδεύσουμε μαζί σωστά, για τους σωστούς τρόπους προστασίας, να γίνουν υπεύθυνα ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Φυσικά μέσα από όλα αυτά θα παίξουμε και θα κάνουμε δραστηριότητες, έτσι ώστε  τα παιδιά να περάσουν καλά και να φύγουν χαρούμενα!

Εσείς, ενημερώστε τα παιδιά σας και προετοιμάστε τα, ότι δεν θα βρουν το Νηπιαγωγείο που άφησαν, αλλά οι δασκάλες τους θα είναι εκεί μαζί τους με όλη την αγάπη και το ενδιαφέρον, για να το κάνουν όσο πιο όμορφο και χαρούμενο γίνεται!!!

Στόχος μας -να ξέρετε- είναι να προστατέψουμε την υγεία τους και να τα κάνουμε να τα δούνε όλα αυτά σαν ένα καινούριο παιχνίδι, μόνο που αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχίζεται όλο το 24ωρο. Θα προσπαθήσουμε να μην αγχωθούν περισσότερο από ότι ήδη έχουν αγχωθεί και θα τους μάθουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείχνουμε την αγάπη και το ενδιαφέρον μας στους άλλους!

 Άλλωστε μια ολοκαίνουργια αυλή μας περιμένει! Όλο αυτό το διάστημα που τα σχολεία παρέμεναν κλειστά, εργαζόμενοι του Δήμου, εκπαιδευτικοί και γονείς δουλέψαμε πολύ -και με πολύ μεράκι- για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Χωρίς να έχουμε ακόμα ολοκληρώσει το σχέδιο που έχουμε στο μυαλό μας, έχουμε καταφέρει να έχουμε καινούργιο δάπεδο λείο και ομαλό, φρεσκοβαμμένα: περίφραξη – όργανα παιδικής χαράς –παγκάκια κλπ., παρτέρι με εσπεριδοειδή δέντρα, νέο χλοοτάπητα 50τμ, επιδαπέδια παιχνίδια και πολλά ακόμα που συνεχώς θα ομορφαίνουν τον χώρο και θα αποτελούν πόλο έλξης για τα παιδιά!!! Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν και βοηθούν για να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο πολλών χρόνων πίσω!

Αγαπητοί γονείς, θα ενημερώνεστε συχνά για ό,τι χρειαστεί και η επικοινωνία μας θα είναι διαρκής. Καλό ξεκίνημα και καλή συνέχεια σε όλους!!!

Πρόγραμμα επαναλειτουργίας Νηπιαγωγείου

Μαΐ 202029

Αγαπητοί γονείς,

από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 θα είμαστε και πάλι μαζί, με καινούργιες συνθήκες, νέο Πρόγραμμα, μειωμένα τμήματα και εκ περιτροπής λειτουργία του προγράμματος για τα νήπια. Έχουμε φροντίσει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και είμαστε – όλες οι εκπαιδευτικοί- έτοιμες να υποδεχθούμε με αγάπη τα παιδιά πίσω στο σχολείο, ελπίζοντας ότι τα παιδιά θα ευχαριστηθούν την παρουσία τους στο νηπιαγωγείο, έστω και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, έστω και κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες!

Εσείς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις Οδηγίες του  ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, που θα βρείτε στο τέλος αυτής της ανάρτησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΤΜΗΜΑ 1

 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1 1 – 5 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:15 – 12:50
2 8 – 12 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:30 – 13:00
3 15 – 19 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:15 – 12:50
4 22 – 26 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:30 – 13:00

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1 1 – 5 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:15 – 12:50
2 8 – 12 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:30 – 13:00
3 15 – 19 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:15 – 12:50
4 22 – 26 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:30 – 13:00

ΤΜΗΜΑ 2

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1 1 – 5 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:30 – 13:00
2 8 – 12 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:15 – 12:50
3 15 – 19 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:30 – 13:00
4 22 – 26 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:15 – 12:50

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1 1 – 5 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:30 – 13:00
2 8 – 12 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:15 – 12:50
3 15 – 19 / 6 / 2020 ΤΡΙΤ-ΠΕΜΠ 8:30 – 13:00
4 22 – 26 / 6 / 2020 ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 8:15 – 12:50

 

* Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  και ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, οι οποίες διαφέρουν ανά ΤΜΗΜΑ και ΕΒΔΟΜΑΔΑ στο πλαίσιο της αποφυγής συγχρωτισμού μαθητών και γονέων, κατά την ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  και ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ των παιδιών.

** Οι γονείς σε καμία περίπτωση δεν εισέρχονται στις σχολικές αίθουσες. Για το σκοπό αυτό οι νηπιαγωγοί θα παραλαμβάνουν και θα παραδίδουν τα νήπια έξω από αυτές. Προβλέπεται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο.

*** Σύσταση προς τους γονείς για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την  αναχώρησή τους από το σπίτι.

**** Γονείς ή συνοδοί με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Λοίμωξη Covid19 – Οδηγίες για νηπιαγωγεία- παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ηλεκτρονικές οι εγγραφές για το 2020-2021!!!

Μαΐ 202014

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολικό έτος 2020-2021 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Εγγράφονται για πρώτη φορά στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2016.

Οι αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά από εσάς, τους γονείς.

Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πριν προχωρήσετε στην Αίτηση, ελέγξτε αν η κατοικία σας βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά όρια του 10ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, (μπορείτε και να βγάλετε μια φωτογραφία με το κινητό σας και να την επισυνάψετε ως αρχείο)
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (διαβάστε τις προϋποθέσεις παρακάτω,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ωράριο λειτουργίας Πρωινού Υποχρεωτικού Τμήματος: 8:15 – 1:00.

(Ώρα προσέλευσης 8:15 – 8:30)

Ωράριο λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος:  1:00 – 4μ.μ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ:

α. Στο Ολοήμερο Τμήμα μπορούν να εγγραφούν:

-Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
-Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής :

1. Η φοίτηση στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός λειτουργίας:  5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:   7:45-8:00. 

 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ:

Αίτηση εγγραφής και ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ στη δήλωσή σας εγγραφή και στο Ολοήμερο Τμήμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ. το βρίσκετε και στο διαδίκτυο), το οποίο συμπληρώνει ο γιατρός του παιδιού, (μπορείτε να το προσκομίσετε και αργότερα ή και τον Σεπτέμβριο).
Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

***Τα προνήπια που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώστε ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα (οριστικά θα το γνωρίζουμε στις 15 Ιουνίου)

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ στο παρακάτω αρχείο pdf:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να κάνετε την Πρώτη εγγραφή μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Για την διευκόλυνσή σας δείτε Οδηγίες χρήσης στο παρακάτω αρχείο pdf:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πριν την προσέλευσή σας στη σχολική μονάδα, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να έχει ορισθεί ημερομηνία και ώρα (δείτε στο τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας).

Στοιχεία επικοινωνίας:

mail@10nip-mytil.lew.sch.gr

Tηλέφωνο: 2251043143, 6937128295

Υπεύθυνη: Δέσποινα Κομνηνού

 

 

 

Το σχολείο μας ομορφαίνει!!!

Μαΐ 202011

Ευχαριστούμε θερμά, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, γιατί ένα πάγιο αίτημα πολλών χρόνων, της Δ/νσης του 10ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, έγινε πραγματικότητα χάρις και σ’ εσάς και τις άοκνες προσπάθειές σας. Ένας μικρός και νεοσύστατος Σύλλογος, ενός μικρού σχολείου-νηπιαγωγείου, κατάφερε να πετύχει αυτό που ζητούσαμε και απαιτούσαμε, για την ασφάλεια των μικρών μαθητών μας κυρίως.

Είναι γεγονός ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας μέσα σε έναν μόλις χρόνο έκανε τεράστιο έργο στο Νηπιαγωγείο!!! Είχαμε την αμέριστη συμπαράστασή σας σε ό,τι χρειαστήκαμε είτε διαθέτοντας χρήματα, είτε στήριξη στα αιτήματά μας προς το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή!!!

Ενδεικτικά αναφέρω: τα Δώρα Χριστουγέννων για τα παιδιά και την Σχολική τροχονόμο! Την αγορά: Μοκετών, Ξύλινων παιχνιδιών, Πλαστικοποιητή, Πολυμηχανήματος εκτύπωσης, Χαλιών  εισόδου, Ραδιοφώνου-CDplayer! Την διοργάνωση αποκριάτικου χορού με ελεύθερη είσοδο, την δωρεά μασκών και αντισηπτικών ευρώ προς τον Σύλλογο Νεφροπαθών Λέσβου, καθώς και την Συγκέντρωση χρημάτων για το Χαμόγελο του παιδιού!!!

Αγαπητοί γονείς, με τη συνεργασία και την ομαδικότητα μπορούμε να πετυχαίνουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους μικρούς και μεγάλους στόχους μας, προς όφελος πάντα των παιδιών μας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της σχολικής κοινότητας! Συγχαρητήρια σε όλους σας!!!

Λειτουργία πλατφόρμας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Απρ 202029

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, εισήγαγε στις δράσεις της και οργάνωσε, ένα εξειδικευμένο δίκτυο ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με τηλεματικά μέσα, όπως απαιτούν οι περιστάσεις, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς, που έχουν ως αποστολή τη παροχή συμβουλευτικής εξ αποστάσεως καθοδήγησης, ψυχοκοινωνικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε άτομα ή ομάδες, που συνδέονται με το χώρο της εκπαίδευσης στη Περιφέρειά μας.

http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/health/

1474 29-04-20 Ενημέρωση για τηλεματική πλατφόρμα υποστήριξης- ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

« Παλιότερα άρθρα

Η ώρα είναι

Translate

Ιούλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται στην περιοχή Σουράδα της Μυτιλήνης και συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό σχολείο, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, στα κτίρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, γιαυτό και συχνά το   αποκαλούμε «Ακαδημία»!

Το σχολικό έτος 2020-2021 διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί:

Ανδρομάχη Γκριζτιώτου (Προϊσταμένη-Πρωινό Τμήμα 1)

Όλγα Καραγιαννίδου (Πρωινό Τμήμα 1-Ολοήμερο Τμήμα 1)

Ειρήνη Χλίμπου (Πρωινή Υποδοχή-Πρωινό Τμήμα 2)

Ειρήνη Καραμπάση (Πρωινό Τμήμα 2-Ολοήμερο Τμήμα 2)

Δέσποινα Κομνηνού (Πρωινό Τμήμα 3)

Σκοπός της προσχολικής αγωγής είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.
Τα παιδιά σήμερα καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να συνεργαστούν σε μια ρηξικέλευθη εποχή, σε μια διαρκώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

Προτεραιότητά μας είναι μέσα από τη δημιουργική μάθηση να διαμορφώσουμε δημιουργικά -με κριτική σκέψη- άτομα, ικανά να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτής της ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας. 

DSC09036

Υλοποιούμε όλες τις δράσεις που υποστηρίζονται από τις δομές της Α/θμιας Εκπαίδευσης, και διευρύνουμε την επικοινωνία προς όλους τους κοινωνικούς άξονες, συμμετέχοντας ενεργά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών, με σεβασμό στην Παράδοση και την Ιστορία του τόπου μας. 

DSC02822

Θεωρούμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων πολύ σημαντική, γι’ αυτό και επιδιώκουμε συστηματικά την αρμονική και εποικοδομητική επικοινωνία. Στην εκπαιδευτική και ανθρωπιστική αποστολή του σχολείου, οι γονείς είναι οι σημαντικοί αρωγοί του.
Οι τακτικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, με στόχο την ενημέρωσή τους για διάφορα θέματα, οι καθημερινές αλλά και οι προγραμματισμένες ιδιαίτερες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, η συχνή αποστολή ατομικών σημειωμάτων, η επιμόρφωση γονέων από ειδικούς επιστήμονες για θέματα εκπαίδευσης των παιδιών και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αποβλέπουν στο να καταστήσουν στενότερη την επικοινωνία και πιο αποδοτική τη συνεργασία ανάμεσα στο Σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών.

DSC02824

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και από τότε ανανεώνεται συνεχώς. Σκοπός της η ενημέρωση των γονέων.
Αγαπητοί γονείς, το Ιστολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες των παιδιών σας και να συζητάτε μαζί τους για αυτές τις δραστηριότητες. Οι εικόνες λειτουργούν ως μέσο ανατροφοδότησης, αφού είναι το πιο φιλικό μέσο για τα παιδιά.

DSC09025 DSC09032

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 2251043143.
email: mail@10nip-mytil.les.sch.gr


Σύνδεση 


Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων