10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

Ιστολόγιο για την ενημέρωση των γονέων

Η Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα

Το 1896 εκδόθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Διάταγμα «Περί συστάσεως Νηπιαγωγείων», σύμφωνα με το οποίο το κράτος δεν ίδρυε το ίδιο δημόσια Νηπιαγωγεία, αλλά επέτρεπε σε ιδιώτες να ιδρύουν και να συντηρούν Νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών.
Το 1897 η Αικατερίνη Λασκαρίδου (γεννημένη στη Βιέννη, κόρη του Μακεδόνα Κωνσταντίνου Χρηστομάνου), ίδρυσε το Διδασκαλείο και μαζί το πρώτο Νηπιαγωγείο στην Αθήνα με το όνομα «Πρότυπος Νηπιακός Κήπος».Το διδασκαλείο περιήλθε στο Δημόσιο το 1922 και λειτούργησε ως Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Το 1901 ιδρύθηκαν δύο ακόμα Νηπιαγωγεία, το 1905 ο «Πρότυπος Λαϊκός Νηπιακός Κήπος» στον Πειραιά και το 1912 το «Εθνικόν Νηπιοτροφείον Καλλιθέας» για τα ορφανά των επιστράτων και των τραυματιών του πολέμου.
Από το 1914 μέχρι το 1929 ψηφίστηκε ο νόμος για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Νηπιαγωγείων του Υπουργείου Παιδείας.
Το 1914, τα παιδιά που ήταν στην ηλικία των 5 ετών μπορούσαν να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και λίγο αργότερα άλλαξε το όριο ηλικίας συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά που είχαν συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια τους.
Το 1931-32 τα Νηπιαγωγεία στην Ελλάδα έφταναν τα πεντακόσια.
Για ολόκληρη τη δεκαετία του 1940 δεν υπήρξε στην Ελλάδα κάποια πρόοδος στην Προσχολική Αγωγή.
Το 1962 συντάχθηκε το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και ίσχυσε μέχρι το 1980.
Η δεκαετία του 1980-1990 ήταν αυτή που σηματοδότησε αλλαγές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής. Ο ρόλος των Νηπιαγωγών αναβαθμίστηκε και τα Προγράμματα Σπουδών αποδεσμεύτηκαν από τα εκείνα της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Το 1989 το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναπροσαρμόστηκε και στηρίχτηκε στις αρχές της Εξελικτικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στοχεύοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων μέσα από ψυχοκινητικές, κοινωνικο-συναισθηματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αισθητικής αγωγής, δραστηριότητες ανάπτυξης της λογικομαθηματικής σκέψης αλλά και απόκτησης προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων.
Το 2007 καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η φοίτηση -για ένα έτος- στην Προσχολική Αγωγή (Νηπιαγωγείο) και αφορά στα νήπια που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους συμπληρώνουν το 5ο έτος της ηλικίας τους.
Σήμερα, το ελληνικό δημόσιο Νηπιαγωγείο λειτουργεί σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, (γνωστό με τα αρχικά Δ.Ε.Π.Π.Σ.) το οποίο «χαρακτηρίζεται από τον ευέλικτο προγραμματισμό του διδακτικού έργου, τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας, τους συσχετισμούς των εννοιών ή των θεμάτων, το συγκερασμό των γνωστικών αντικειμένων, την έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας και τη χρήση θεματικών διεπιστημονικών ενοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας» (Επιμορφωτικό υλικό Προσχολικής Αγωγής-2005).

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ (1842-1916)

Γεννήθηκε στη Βιέννη από τους Μελενίκιους Κων/νο Α. Χρηστομάνο και Μαρία Καζάσση και σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Βιέννης. Δασκάλα με πλούσια εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δράση, έξυπνη, σοβαρή, λογική και πολύ όμορφη. Το 1858 παντρεύτηκε τον Λάσκαρη Λασκαρίδη, πλούσιο έμπορο από την Προύσα και το 1864 ίδρυσε στην Αθήνα (Φειδίου 3) το Ελληνικό Παρθεναγωγείο εισάγοντας -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- τη φρεβελιανή μέθοδο διδασκαλίας. Κατά τον πόλεμο του 1897 οργάνωσε δυο εργαστήρια άπορων γυναικών στις αίθουσες των Δημοτικών Θεάτρων Αθηνών και Πειραιά και αργότερα ίδρυσε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών με πρότυπο παιδικό κήπο (Καλλιθέα), τη Γυμναστική Σχολή Θηλέων και δυο Λαϊκά Νηπιαγωγεία σε Αθήνα και Πειραιά για τα φτωχά προσφυγόπαιδα.

Αφήστε μια απάντηση

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

DSC07728

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται στην περιοχή Σουράδα της πόλης της Μυτιλήνης και συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό σχολείο, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, στα κτίρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, γιαυτό και συχνά το   αποκαλούμε «Ακαδημία»!

Λειτουργούν δύο πρωινά τμήματα υποχρεωτικής φοίτησης και δύο προαιρετικά Ολοήμερα τμήματα.
Το σχολικό έτος 2019-2020 διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί:

Δέσποινα Κομνηνού (Προϊσταμένη-1ο Ολοήμερο τμήμα),

Ανδρομάχη Γκριτζιώτου (1ο Πρωινό τμήμα),

Ειρήνη Χλίμπου (Πρωινή υποδοχή – 2ο Πρωινό τμήμα),

Ιωάννα Μπέση (2ο Πρωινό τμήμα – 2ο  Ολοήμερο τμήμα).

Σκοπός της προσχολικής αγωγής είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.
Τα παιδιά σήμερα καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να συνεργαστούν σε μια ρηξικέλευθη εποχή, σε μια διαρκώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

Προτεραιότητα του σχολείου μας είναι μέσα από τη δημιουργική μάθηση να διαμορφώνει κριτικά και δημιουργικά άτομα, ικανά να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτής της ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας. DSC09036

Το σχολείο μας υλοποιεί όλες τις δράσεις που υποστηρίζονται από τις δομές της Α/θμιας Εκπαίδευσης, διευρύνει την επικοινωνία προς όλους τους κοινωνικούς άξονες και συμμετέχει ενεργά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών με σεβασμό στην Παράδοση και την Ιστορία. 

DSC02822

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης θεωρεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων πολύ σημαντική, γι’ αυτό επιδιώκει συστηματικά να υπάρχει αρμονική και εποικοδομητική επικοινωνία. Στην εκπαιδευτική και ανθρωπιστική αποστολή του σχολείου, οι γονείς είναι οι σημαντικοί αρωγοί του.
Οι τακτικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, με στόχο την ενημέρωσή τους για διάφορα θέματα, οι καθημερινές αλλά και οι προγραμματισμένες ιδιαίτερες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η συνεργασία με τους εκπροσώπους των γονέων, η συχνή αποστολή ατομικών σημειωμάτων, η επιμόρφωση γονέων από ειδικούς επιστήμονες για θέματα εκπαίδευσης των παιδιών και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αποβλέπουν στο να καταστήσουν στενότερη την επικοινωνία και πιο αποδοτική τη συνεργασία ανάμεσα στο Σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων.

DSC02824

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του, που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και από τότε ανανεώνεται συνεχώς. Σκοπός της η ενημέρωση των γονέων.
Το Ιστολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες των παιδιών σας και να συζητάτε μαζί τους για αυτές τις δραστηριότητες. Οι εικόνες λειτουργούν ως μέσο ανατροφοδότησης, αφού είναι το πιο φιλικό μέσο για τα παιδιά.

DSC09025 DSC09032

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνήστε μας στο 2251043143.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, γράψτε μας στο mail@10nip-mytil.les.sch.gr

Translate

Η ώρα είναι

Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Σύνδεση 


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων