Διενέργεια Self-test και χρήση μάσκας στο Νηπιαγωγείο

 

 Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.

Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ

 Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής)είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες σε όλα τα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των νηπιαγωγείων.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

Αγαπητοί γονείς και αγαπημένοι μας μαθητές Καλή Χρονιά!!!

Το πρώτο μας ραντεβού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13-09-2021.

Στις  09.30  π.μ. στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου μας θα τελεστεί ο Αγιασμός για την έναρξη της  σχολικής χρονιάς.

Κάθε παιδί θα συνοδεύεται από ένα γονέα-συνοδό και όλοι μας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα φοράμε μάσκα και φυσικά θα κρατάμε τις αποστάσεις μας!

 

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από   16-03-2021 μέχρι και   29-03-2021 αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ωράριο  14:10 έως 16:20 για τα Νηπιαγωγεία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Στο email  του νηπιαγωγείου/ mail@10nip-korinth.kor.sch.gr

Τηλέφωνο 2741020404 .

Δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι   τα εξής:

Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο.

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και του δεύτερου γονέα.

Αίτηση εγγραφής στο προαιρετικό  ολοήμερο πρόγραμμα.

Γνωμάτευση από  Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΔΕΙΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Πέμπτη 04-03-2021 μέχρι και την Τρίτη 16-03-2021 αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας .

Ως εκ τούτου, ξεκινάει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ωράριο  14:10 έως 16:20 για τα Νηπιαγωγεία και με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.