ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Στο email  του νηπιαγωγείου/ mail@10nip-korinth.kor.sch.gr

Τηλέφωνο 2741020404 .

Δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι   τα εξής:

Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο.

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και του δεύτερου γονέα.

Αίτηση εγγραφής στο προαιρετικό  ολοήμερο πρόγραμμα.

Γνωμάτευση από  Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΔΕΙΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

Αφήστε μια απάντηση