Επίσκεψη 1ου Τμήματος στο Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς