Εικόνα4

«Μαθαίνω για τον καιρό, γίνομαι μετεωρολόγος κι εγώ» – ψηφιακές δραστηριότητες – STEAM, Νέες Τεχνολογίες

Στο νηπιαγωγείο μας υλοποιούμε το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Μαθαίνω για τον καιρό,

γίνομαι μετεωρολόγος κι εγώ»

το οποίο εφαρμόζουμε και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  Δημιουργώ – καινοτομώ,

Ρομποτική, STEAM, Νέες Τεχνολογίες.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήσαμε με τα παιδιά δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών στην εφαρμογή  LearningApps.

Το LearningApps.org είναι μια εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικό σκοπό μέσα από προεπιλεγμένα πρότυπα.

Εικόνα5

Τα παιδιά δημιούργησαν εικονίδια που συμβολίζουν τα καιρικά φαινόμενα και με αυτές τις εικόνες δημιουργήσαμε τις παρακάτω ψηφιακές δραστηριότητες:

Βρες τη λέξη – καιρός

 

σταυρόλεξο – καιρός

 

 

Βρείτε τα ζευγάρια

 

 

παιχνίδι μνήμης 1 – κάρτες καιρού

 

 

παιχνίδι μνήμης 2 – κάρτες καιρού

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση