Το κανόνι της ειρήνης

T3

Μετά την αφήγηση της ιστορίας «το κανόνι της ειρήνης» από το βιβλίο της Φρόσως Χατόγλου «Καλημέρα ειρήνη» τα παιδιά ζωγράφησαν το δικό τους  κανόνι της ειρήνης

T3και δραματοποίησαν την ιστορία.

Δραστηριότητες στη γλώσσα για την 28η Οκτωβρίου 1940

Βάλε στη σειρά τα γράμματα για να σχηματίσεις τη λέξη ειρήνη.

T3

Βρες τις καρτέλες με τη λέξη  σημαία .

T3

Τα παιδιά γράφουν σε τι λένε «ναι» και σε τι λένε «οχι» στη ζωή τους.

T3

Τα παιδιά κολλούν τα εικονόλεξα που τους δίνονται στην στήλη του Ναι ή του Όχι.

T3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ

T3

Ομαδοποιήσεις: τα παιδιά καλούνται  να κάνουν ομοδοποιήσεις με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε σημαίες που τους δίνονται π.χ. το αν έχουν σταυρό,οριζόντιες λωρίδες, κάθετες λωρίδες, τα ίδια χρώματα κ.λ.π.

T3

Παιχνίδι ταυτίσεων: τα παιδιά τοποθετούν πάνω στο πίνακα με τις σημαίες των χωρών  της Ευρώπης  τις καρτέλες με τις σημαίες που είχαν ομαδοποιήσει στη προηγούμενη δραστηριότητα.

T3

T3

Τα παιδιά φτιάχνουν  μοτίβα με σημαίες και τα αποτυπώνουν στο χαρτί.

T3

Σειραθετήσεις με την ελληνική σημαία.

ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

 

T3

ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΙΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΓΚΟΦΡΕ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ «ΟΧΙ»

T3

ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΙΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ ΤΕΜΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟ «ΟΧΙ»