Το κανόνι της ειρήνης

T3

Μετά την αφήγηση της ιστορίας «το κανόνι της ειρήνης» από το βιβλίο της Φρόσως Χατόγλου «Καλημέρα ειρήνη» τα παιδιά ζωγράφησαν το δικό τους  κανόνι της ειρήνης

T3και δραματοποίησαν την ιστορία.