ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΕΡΑ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

1)  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΕΡΑ(ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)

3) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ(ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)