Διεύθυνση: Σωκράτους 236

Τηλέφωνο: 210-2463993

E-mail: mail@10gym-acharn.att.sch.gr