Ενδοσχολικό σεμινάριο της Ελληνικής Αστυνομίας στις 15 Νοεμβρίου στους μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Τάξεις

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με τη Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: Η χρήση του διαδικτύου-Ασφάλεια και Κίνδυνοι,  συμβουλές και διευκρινίσεις σχετικά με τον Κ.Ο.Κ,  ασφάλεια και προστασία του εαυτού μας.

IMG 20231115 101416IMG 20231115 101151IMG 20231115 101209IMG 20231115 101322