Άρθρα κατηγορίας "Γαλλικά"

Παιχνίδι αναγραμματισμού

Βρες το σωστό αριθμό πριν τελειώσει ο χρόνος.

Μπορείς να γράψεις με το πληκτρολόγιο ή να διαλέξεις γράμματα με το ποντίκι.

Αριθμοί (0-12)

Αριθμοί (13-21)

Αριθμοί (22-30)

Επιμέλεια : Αυλωνίτη Ελευθερία

Καθηγήτρια Γαλλικών

Παιχνίδι μνήμης με δυο σειρές κάρτες

Στην πάνω σειρά ακούγεται ο αριθμός.

Πρέπει να βρεις τον αριθμό που άκουσες στην κάρτα της κάτω σειράς.

Αριθμοί (0-12)

Αριθμοί  (13-21)

Αριθμοί (22-30)

Επιμέλεια : Αυλωνίτη Ελευθερία

Καθηγήτρια Γαλλικών

1, 2, 3, Allons dans les bois

Un, deux, trois Εν, ντε, τρουά 1, 2, 3,
Allons dans les bois Αλον νταν λε μπουά Πάμε στο δάσος
Quatre, cinq, six Κατρ, σενκ, σις 4, 5, 6,
Cueillir des cerises Kεγίρ ντε σερίζ Να μαζέψουμε κεράσια
Sept, huit, neuf, Σετ, ουίτ, νεφ 7, 8, 9,
Dans mon panier neuf Νταν μον πανιέ νεφ Στο καινούριο μου καλάθι,
Dix, onze, douze, Ντις, ονζ, ντουζ 10, 11, 12
Elles seront toutes rouges Ελ σερόν τουτ ρουζ Θα είναι όλα κόκκινα

Επιμέλεια : Αυλωνίτη Ελευθερία

Καθηγήτρια Γαλλικών

Τραγούδι με τους αριθμούς 0-20 (του Alain le Lait)

Επιμέλεια : Αυλωνίτη Ελευθερία

Καθηγήτρια Γαλλικών

Μαθαίνω να μετρώ μέχρι το 9 (από την ιστοσελίδα “mondedespetits.fr”)

Επιμέλεια : Αυλωνίτη Ελευθερία

Καθηγήτρια Γαλλικών

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση