Το σχολείο μας είναι 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και λειτουργεί με πρωϊνό ωράριο .

Έχει μεταστεγαστεί σε καινούριο κτίριο από τον Ιανουάριο του 1996 στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω.