Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/03/2013 και ώρα 14:00 θα δοθούν οι έλεγχοι του Β΄ τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων . Την ίδια ημέρα και ώρα θα γίνει ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς των Α΄ και Β΄τάξεων για την πρόοδο των παιδιών .