Τα παιδιά μας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Αγίου… φέτος δε θέλουν δώρα πλαστικά, θα γίνουν ειρηνοξωτικά !

Και έγινε χαμός με την αγγελία του Αγίου στο 10ο Δημοτικό!

51
Τσούρμο τα πιτσιρίκια με μάτια να αστραποβολούν
έτρεχαν τα μολύβια να βρουν,τα δε πρωτάκια τρόπο
τα γράμματα σωστά να βάλουν…
Ώσπου τελικά …
τα όνοματά τους μπήκαν στη σειρά μεγάλα και μικρά!!!
Δε θέλουν λέει φέτος… παιχνίδια πλαστικά
αλλά… ομαδική δράση αγάπη, χαρά και
να γίνουν λέει … ειρηνοξωτικά !!!

                                                                                Οι αποστολές έρχονται …