ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟY ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 11.05.2023.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο, το οποίο θα δοθεί στα παιδιά και βρίσκεται και εδώ αναρτημένο. Εν συνεχεία, τα παιδιά θα επιστρέψουν το συμπληρωμένο έντυπο στη δασκάλα τους, έως και την Πέμπτη 11.05.2023.