Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρωινή Ζώνη για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Τρίτη 3-5-2022 μέχρι και την Παρασκευή 6-5-2022 θα δηλώνονται οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρωινή Ζώνη για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι γονείς συμπληρώνουν το παρακάτω έντυπο, που έχει ήδη δοθεί στους μαθητές.

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛ