Διενέργεια self-test μετά την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Σε κάθε σχολείο που επαναλειτουργεί μετά από αναστολή, οι μαθητές θα διενεργούν self-test πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο.

Το επόμενο self-test θα διενεργείται την επόμενη προκαθορισμένη ημέρα (για προσέλευση Τρίτη-Παρασκευή).