4 η Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

4 η Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 Χώρος Διεξαγωγής: 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 81) Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1ο ΔΣ, 4ο ΔΣ, 10ο ΔΣ

 

08.15-08.30 Καλωσόρισμα. Εισαγωγή στην προβληματική της Ημερίδας Καράμηνας Ιγνάτιος, Σχολικός Σύμβουλος 08.30-10.00 Μελέτη Περίπτωσης –Παρουσίαση από ομάδα εκπαιδευτικών του 1ου ΔΣ Χαϊδαρίου Ολομέλεια. Συζήτηση- Καλές Πρακτικές- Αναστοχασμός 10.00-10.30 Διάλειμμα 10.30-12.00 Μελέτη Περίπτωσης –Παρουσίαση από ομάδα εκπαιδευτικών του 4ου ΔΣ Χαϊδαρίου Ολομέλεια. Συζήτηση- Καλές Πρακτικές- Αναστοχασμός 12.00-12.20 Διάλειμμα 12.20-13.40 Μελέτη Περίπτωσης –Παρουσίαση από ομάδα εκπαιδευτικών του 10ου ΔΣ Χαϊδαρίου Ολομέλεια. Συζήτηση- Καλές Πρακτικές- Αναστοχασμός 13.40-14.00 Συμπεράσματα-Συζήτηση/ Αξιολόγηση Ημερίδας