Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-25

 

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων