Δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακής ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ», θα υλοποιήσει για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 δωρεάν Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και για απόφοιτους που επιθυμούν εκ νέου να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακό (online) εκπαιδευτικό υλικό όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με ελεύθερη πρόσβαση καθημερινά για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

1. Λυσάρι: Λυμένες ασκήσεις των σχολικών βιβλίων με υποδειγματικό τρόπο και πλήρη ανάπτυξη σε video lessons και pdf.

2. Διδασκαλία: Βίντεο με αναλυτική επεξήγηση της θεωρίας και της μεθοδολογίας των μαθημάτων και βίντεο με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο προσέγγισης των λυμένων ασκήσεων και εξεταστικών θεμάτων.

3. Application «Αrnos Learn»: Ερωτήσεις και απαντήσεις με αιτιολόγηση σε όλη την ύλη των μαθημάτων, για αξιολόγηση και εξάσκηση.

4. Τετράδιο Σπουδής – Φροντιστηριακό Εγχειρίδιο (e-book για μαθητές και καθηγητές): Οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος, την εξάσκηση του μαθητή και την πραγματοποίηση της online διδασκαλίας με φυσικό τρόπο. Περιέχει: Τη Θεωρία εν συντομία, Ασκήσεις Εμπέδωσης – Εμβάθυνσης, Επαναληπτικές Ασκήσεις, Θέματα Προσομοίωσης Εξετάσεων.

Οι αιτήσεις ξεκινούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ., κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/arnos/index.php

Για κάθε μαθητή, ο γονέας πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση και να δηλώσει διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μετά την αίτηση, θα σας αποστέλλετε e-mail με τον σύνδεσμο που πρέπει να κάνετε εγγραφή στο site της εταιρείας, προκειμένου να ανοίξει η πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας στα τηλέφωνα: 2313318663 και 2313318665 (ώρες 09:00 -14:00).