Εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά-μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου. Την αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/ κηδεμόνες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) για δημότες Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) για κάτοικους του Δήμου Θεσσαλονίκης, φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, σταθερή τηλεφωνία).

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα (διάρκειας 90′ /εργαστήριο) στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (χώρος Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων) τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνολικά θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα 105 παιδιά- μαθητές, τα οποία θα χωριστούν ηλικιακά σε 7 τμήματα των 15 ατόμων.

Οι ημέρες και ώρες παρακολούθησης αναλόγως την ηλικία είναι οι εξής:

– Παιδιά/ Μαθητές Α’ έως Ε’ Δημοτικού, Τρίτη 17:00, Πέμπτη 17:00, Σάββατο 09:15 και Σάββατο 11:00.

– Παιδιά/ Μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, Τρίτη 19:00, Πέμπτη 19:00 και Σάββατο 12:45.

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν δέκα (10) εργαστήρια, θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει τις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές προδιαγραφές και τεχνοκρατικές διαδικασίες και θα έρθουν σε επαφή με καθένα από τα πεδία του Science Technology Engineering & Math (S.T.E.M.), τόσο στην τάξη όσο και εκτός αυτής. Θα δουλέψουν μέσω projects Ρομποτικής πραγματικού κόσμου, θα μάθουν για το μέλλον και τις δικές τους δεξιότητες, θα μάθουν πώς να χειριστούν όσα τα ρομπότ “δεν θα κάνουν ποτέ”, όπως η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η επίλυση πρωτότυπων προβλημάτων και θα διασκεδάσουν. Εξερευνώντας το μαγικό κόσμο της ανακαλυπτικής μάθησης, θα ζήσουν τη χαρά της πραγματικής δημιουργίας μέσα από κατασκευές που λύνουν υπαρκτά προβλήματα του καθημερινού κόσμου, θα αναπτύξουν τη δημιουργική τους ευφυία, θα εξερευνήσουν και θα πειραματιστούν με πρωτότυπες κατασκευές αποκτώντας ευχάριστα τις αναγκαίες δεξιότητες του 21ου αιώνα!

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 έως τη συμπλήρωση των τμημάτων και των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/robots/

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει τη συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας στα τηλέφωνα: 2313318665 και 2313318663.