Ενημέρωση Γονέων από συναδέλφους

Ώρα επικοινωνίας 1.15μ.μ. – 2.00μ.μ.

Α1 -> 1η Τρίτη του μήνα

Α2 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Β1 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Β2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Γ1 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Γ2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Δ1 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Δ2 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Ε1 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Ε2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Στ1 -> 1η Τρίτη του μήνα

Στ2 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Μαρία Παπασταύρου (Αγγλικά) -> 1η Τετάρτη του μήνα

Μιχάλη Λαρδή Πόπη (Αγγλικά) -> 1η Τρίτη του μήνα

Αχιλλέας Παπαμόσχου -> 1η Τρίτη του μήνα

Γιούλη Τασιούλα (Μουσική) -> 1η Τετάρτη του μήνα

Βάσω Κοκκινίδου -> 1η Τρίτη του μήνα

Ράπτης Αντώνης ->  1η Τετάρτη του μήνα

Φωτόπουλος Χρήστος -> 1η Τετάρτη του μήνα

Γαλλικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Γερμανικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Εικαστικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Θεατρικής Αγωγής -> 1η Τετάρτη του μήνα