Δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακής ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ», θα υλοποιήσει για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 δωρεάν Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και για απόφοιτους που επιθυμούν εκ νέου να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακό (online) εκπαιδευτικό υλικό όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με ελεύθερη πρόσβαση καθημερινά για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

1. Λυσάρι: Λυμένες ασκήσεις των σχολικών βιβλίων με υποδειγματικό τρόπο και πλήρη ανάπτυξη σε video lessons και pdf.

2. Διδασκαλία: Βίντεο με αναλυτική επεξήγηση της θεωρίας και της μεθοδολογίας των μαθημάτων και βίντεο με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο προσέγγισης των λυμένων ασκήσεων και εξεταστικών θεμάτων.

3. Application «Αrnos Learn»: Ερωτήσεις και απαντήσεις με αιτιολόγηση σε όλη την ύλη των μαθημάτων, για αξιολόγηση και εξάσκηση.

4. Τετράδιο Σπουδής – Φροντιστηριακό Εγχειρίδιο (e-book για μαθητές και καθηγητές): Οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος, την εξάσκηση του μαθητή και την πραγματοποίηση της online διδασκαλίας με φυσικό τρόπο. Περιέχει: Τη Θεωρία εν συντομία, Ασκήσεις Εμπέδωσης – Εμβάθυνσης, Επαναληπτικές Ασκήσεις, Θέματα Προσομοίωσης Εξετάσεων.

Οι αιτήσεις ξεκινούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ., κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/arnos/index.php

Για κάθε μαθητή, ο γονέας πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση και να δηλώσει διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μετά την αίτηση, θα σας αποστέλλετε e-mail με τον σύνδεσμο που πρέπει να κάνετε εγγραφή στο site της εταιρείας, προκειμένου να ανοίξει η πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας στα τηλέφωνα: 2313318663 και 2313318665 (ώρες 09:00 -14:00).

Εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε παιδιά – μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά-μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου. Την αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/ κηδεμόνες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) για δημότες Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) για κάτοικους του Δήμου Θεσσαλονίκης, φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, σταθερή τηλεφωνία).

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα (διάρκειας 90′ /εργαστήριο) στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (χώρος Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων) τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνολικά θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα 105 παιδιά- μαθητές, τα οποία θα χωριστούν ηλικιακά σε 7 τμήματα των 15 ατόμων.

Οι ημέρες και ώρες παρακολούθησης αναλόγως την ηλικία είναι οι εξής:

– Παιδιά/ Μαθητές Α’ έως Ε’ Δημοτικού, Τρίτη 17:00, Πέμπτη 17:00, Σάββατο 09:15 και Σάββατο 11:00.

– Παιδιά/ Μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, Τρίτη 19:00, Πέμπτη 19:00 και Σάββατο 12:45.

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν δέκα (10) εργαστήρια, θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει τις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές προδιαγραφές και τεχνοκρατικές διαδικασίες και θα έρθουν σε επαφή με καθένα από τα πεδία του Science Technology Engineering & Math (S.T.E.M.), τόσο στην τάξη όσο και εκτός αυτής. Θα δουλέψουν μέσω projects Ρομποτικής πραγματικού κόσμου, θα μάθουν για το μέλλον και τις δικές τους δεξιότητες, θα μάθουν πώς να χειριστούν όσα τα ρομπότ “δεν θα κάνουν ποτέ”, όπως η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η επίλυση πρωτότυπων προβλημάτων και θα διασκεδάσουν. Εξερευνώντας το μαγικό κόσμο της ανακαλυπτικής μάθησης, θα ζήσουν τη χαρά της πραγματικής δημιουργίας μέσα από κατασκευές που λύνουν υπαρκτά προβλήματα του καθημερινού κόσμου, θα αναπτύξουν τη δημιουργική τους ευφυία, θα εξερευνήσουν και θα πειραματιστούν με πρωτότυπες κατασκευές αποκτώντας ευχάριστα τις αναγκαίες δεξιότητες του 21ου αιώνα!

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 έως τη συμπλήρωση των τμημάτων και των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/robots/

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει τη συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας στα τηλέφωνα: 2313318665 και 2313318663.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλημέρα

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατέθεσε πρόταση συνεργασίας στην επιτροπή του Διεθνή Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε δεκτή και αφορά τη δημιουργία ομάδων των μαθητών με τις οικογένειες τους – Family Run – στο Δρόμο του Ενός μιλίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022. Η συμμετοχή έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της συστηματικής συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, οι μαθητές δημιουργούν την οικογενειακή ομάδα. Συνδυάζεται η καλλιέργεια κινητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ταυτόχρονα με την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την “γιγάντωση” της αξίας της δια βίου άσκησης.

Διαδικασία εγγραφής

Οι οικογένειες των μαθητών ακολουθούν τον παρακάτω σύνδεσμο και δηλώνουν ξεχωριστά συμμετοχή για κάθε μέλος που συμμετέχει. Μετά από πρότασή μας η συμμετοχή των μαθητών είναι δωρεάν.

http://www.thesshalfmarathon.gr/entries/index.php/register?race=MileBas ( αντιγραφή και επικόλληση σε μηχανή αναζήτησης )

Ενημέρωση Γονέων από συναδέλφους

Ώρα επικοινωνίας 1.15μ.μ. – 2.00μ.μ.

Α1 -> 1η Τρίτη του μήνα

Α2 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Β1 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Β2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Γ1 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Γ2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Δ1 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Δ2 -> 1η Δευτέρα του μήνα

Ε1 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Ε2 -> 1η Τετάρτη του μήνα

Στ1 -> 1η Τρίτη του μήνα

Στ2 -> 1η Πέμπτη του μήνα

Μαρία Παπασταύρου (Αγγλικά) -> 1η Τετάρτη του μήνα

Μιχάλη Λαρδή Πόπη (Αγγλικά) -> 1η Τρίτη του μήνα

Αχιλλέας Παπαμόσχου -> 1η Τρίτη του μήνα

Γιούλη Τασιούλα (Μουσική) -> 1η Τετάρτη του μήνα

Βάσω Κοκκινίδου -> 1η Τρίτη του μήνα

Ράπτης Αντώνης ->  1η Τετάρτη του μήνα

Φωτόπουλος Χρήστος -> 1η Τετάρτη του μήνα

Γαλλικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Γερμανικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Εικαστικών -> 1η Τρίτη του μήνα

Θεατρικής Αγωγής -> 1η Τετάρτη του μήνα