Ημερίδα για τη σχολική βία

Αγαπητοί γονείς,

Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα συζητιέται και αναδεικνύεται ως θέμα μείζονος σημασίας στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο το θέμα της σχολικής βίας/ επιθετικότητας . Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο όρος  “bulling” του Σουηδού   Olweus (1993) που περιλαμβάνει τη σχολική βία με την ευρύτερη της έννοια συμπεριλαμβανομένου και του εκφοβισμού.

Πρόκειται στην ουσία για ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολυδιάστατη φύση τόσο  σε ότι αφορά τις αιτίες όσο και στις εκδηλώσεις του.

Ως βασικότερη συνέπεια κρουσμάτων βίας και εκφοβισμού μπορούμε να αναφέρουμε το χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης που αυτά επιφέρουν στα παιδιά –θύματα, στοιχείο το οποίο καθορίζει την προσωπική αλλά και τη μαθησιακή τους πορεία.

Η σχολική βία στην Ελλάδα, αν και δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που παρατηρούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, όπου έχουν συμβεί και εγκληματικές ενέργειες, δεν περιγράφει την πραγματική έκταση του φαινομένου και συχνά δεν αξιολογεί τα πραγματικά αίτια.

Την καλύτερη απάντηση στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί:

Η  ΠΡΟΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση