Ήρθε πάλι η Πασχαλιά!

 

Ήρθε πάλι η Πασχαλιά

με αγάπη, με φιλιά,

με αυγό και με αρνί

Χαίρετε, Χριστιανοί.

Τι φορέματα καλά,

τι γλυκίσματα πολλά,

τι τραγούδι και φωνή..

Χαίρετε Χριστιανοί!

Πηγή:  από το βιβλίο «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ», Επανέκδοση Δεκέμβριος 1993