Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Ζυμπίδης είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της Διδακτικής των Μαθηματικών – Μαθηματική Εκπαίδευση με έμφαση στην ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. Σήμερα υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος της 23ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Απέκτησε πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης το 1983. Είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το 1991, κάτοχος τίτλου σπουδών μετεκπαίδευσης από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης το 1997 και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004.

Αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000-2001) στο τμήμα των Μαθηματικών, εργάστηκε για τα σχολικά εγχειρίδια και τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ). Επίσης, το 2011 εργάστηκε ως επιστημονικό μέλος για τη σύνταξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών για το Δημοτικό Σχολείο.

Τα ερευνητικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η παραγωγή, η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και γενικότερα η χρήση και η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Τέλος, έχει πλήθος δημοσιευμένων άρθρων και ερευνών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Αφήστε μια απάντηση