Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπ/κούς Φυσ. Αγωγής ΠΕ11 του μαθήματος «Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες»

Τροποιείται-συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 118842/ Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) με απόφαση που υπέγραψε  ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, ως ακολούθως: Το μάθημα «Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14  και ΠΕ18  και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικότητας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Σχετικά με ΞΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Θράκης


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.