Ανέκδοτη σελίδα του Ελ.Βενιζέλου για τον Παλαμά

17 Ιανουαρίου 1931

Φίλτατε ποιητά,

Λυποῦμαι μεγάλως διότι ἀπό λάθος τοῦ γραφείου μου εἶχα εἰδοποιηθῆ ὅτι ἐκαλούμην ὑπό τῆς Ἀκαδημίας εἰς γεῦμα διδόμενον πρός τιμήν σας ἀπόψε, ἐνῶ ἤδη μανθάνω ὅτι ἐπρόκειτο περί προγεύματος.

Λυποῦμαι διότι τό λάθος αὐτό μ’ἐστέρησε τῆς μεγάλης εὐχαριστήσεως πού θά ἠσθανόμην νά μετάσχω τοῦ  προγεύματος καί σᾶς φέρω τόν φόρον τῆς εὐγνωμοσύνης πού ὅλοι αἰσθανόμεθα διά τόν μεγάλον ποιητήν μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιτρέπει εἰς μίαν τοὐλάχιστον ἀπό  τάς ὡραιοτέρας ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, τοῦ ποιητικοῦ, νά προσβλέπωμεν τούς ἄλλους λαούς μέ το αἴσθημα ὅτι δέν καθυστεροῦμεν, αἴσθημα πού εἶνε χρήσιμον ὄχι διά νά γινόμεθα ἀλαζόνες, ἀλλά διά νά ἀντλοῦμεν  μεγαλειτέραν αὐτοπεποίθησιν εἰς τήν ἐθνικήν μας σταδιοδρομίαν μέ  τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ εἰσφορά μας διά τήν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος δέν θά ὑπολείπεται πολύ τάς τῶν ἄλλων.

Μέ φιλικώτατα αισθήματα

ἰδικός σας

ΕΛΕΥΘ.Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΗΓΗ: Νέα Εστία, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, τ. 397, Χριστούγεννα 1943, σελ,277
Δείτε από το αρχείο της ΕΡΤ :   ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Σχετικά με Ραμπαούνη Βασιλική

Καθηγήτρια στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Λογοτεχνία. Ετικέτες: , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση