Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου

Με αφορμή τη συμμετοχή των παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μέρα στην αρχαία Ελλάδα» στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψής μας στο Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. μπορούμε να γνωρίσουμε τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου μέσω του αντίστοιχου υλικού, όπως αυτό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Το δωδεκάθεο

Αντίστοιχο υλικό και πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη δημοσίευση «Δώδεκα θεοί του Ολύμπου»στον ιστότοπο https://el.wikipedia.org/

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου

Αφήστε μια απάντηση