«

»

Δεκ 07 2017

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΘΗΚΑΝ ΓΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑΙ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΘΗΚΑΝ ΓΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑΙ με χημικά μόρια που επηρεάζουν το μάτισμα (συρραφή) του ετερογενούς RNA (htRNA). Μετά την επέμβαση, στο εργαστήριο, τα κύτταρα όχι μόνο φαίνονταν νεότερα, αλλά άρχισαν να συμπεριφέρονται ως νεαρά κύτταρα και να διαιρούνται.

Διαπιστώθηκε ότι κατά τη διαδικασία της φυσικής γήρανσης συμβαίνει in vivo αλλαγμένη έκφραση παραγόντων ματίσματος (συρραφής) του ετερογενούς RNA (htRNA) και ως εκ τούτου πιστεύεται πως πρόκειται για έναν μηχανισμό γήρανσης. Η συσσώρευση των γερασμένων κυττάρων συμβαίνει επίσης in vivo με την προχωρημένη ηλικία και προκαλεί εκφυλιστικά παθολογικά συμπτώματα με την πάροδο της ηλικίας. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών δεν έχει διευκρινιστεί. Οπότε, ερευνητική ομάδα, ανάπτυξε (Eva Latorre, και συν. Small molecule modulation of splicing factor expression is associated with rescue from cellular senescence. BMC Cell Biology, 2017) μια νέα ομάδα μικρών χημικών μορίων βασισμένη στην ρεσβερατρόλη, η οποία είχε αποδειχτεί σε προηγούμενες έρευνες ότι μεταβάλει τη συναρμογή (μάτισμα) του mRNA, για να ελέγξει εάν η αλλαγμένη έκφραση παραγόντων ματίσματος είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της φυσικής βιολογικής γήρανσης.

Η ερευνητική ομάδα – με επικεφαλής τον Lorna Harries, Καθηγητή Μοριακής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο του Exeter – ανακάλυψε έναν νέο τρόπο ανανέωσης των γερασμένων κυττάρων. Μέσα σε μια ώρα επέμβασης στο εργαστήριο τα γερασμένα κύτταρα άρχισαν να διαιρούνται και είχαν μεγαλύτερα τελομερή – τα «καπάκια» DNA στα χρωμοσώματα τα οποία συντομεύονται με την ηλικία μας. Η ανακάλυψη αυτή βασίζεται σε προηγούμενα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας που έδειξε ότι μία τάξη γονιδίων που ονομάζονται παράγοντες συρραφής (ματίσματος) του ετερογενούς RNA διακόπτεται προοδευτικά καθώς γερνάμε. Η ερευνητική ομάδα είχε διαπιστώσει ότι οι παράγοντες συρραφής μπορούν να επανέλθουν με χημικές ουσίες (π.χ. ανάλογα ρεσβερατρόλης, Εικ. 1), καθιστώντας τα γερασμένα κύτταρα όχι μόνο φυσικά νεώτερα, αλλά και με ικανότητα κυτταροδιαίρεσης (Εικ. 2).

Φωτογραφία του Konstantinos Triantaphyllidis.

Οι χημικές αυτές ενώσεις, που ονομάζονται ανάλογα αναστροφής, απαντάται φυσιολογικά στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, τη ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, και τα κόκκινα σταφύλια. Η ανακάλυψη αυτή, κατά τους συγγραφείς, έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε θεραπείες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να γερνούν καλύτερα, χωρίς να υφίστανται κάποιες από τις εκφυλιστικές επιπτώσεις της γήρανσης. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια να κάνουμε τους ανθρώπους να ζουν κανονικά, αλλά με υγεία για όλη τους τη ζωή δήλωσαν οι συγγραφείς του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων