Βιογραφικό – CV

  •  2009 – 2012, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Οργάνωσης  και Διαχείρισης Αθλητισμού, Παν. Πελοποννήσου
    Τίτλος: M.Sc. Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση: Αθλητικό Μάρκετινγκ
  • 1989 – 1995, Απόφοιτος: Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών
    Τίτλος: B.Sc., B. Ed. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ειδικότητα στα Αθλήματα Χιονοδρομίας Καταβάσεων
  • 2010, Δίπλωμα Προπονητή Χιονοδρομίας ΓΓΑ, B! Κατηγορίας.