Ενδυμασία στο Μάθημα της Φ. Α. και ΑΔΥΜ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την συμμετοχή στο μάθημα της Φ. Α. απαιτείτε η έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή. Περισσότερες Λεπτομέρειες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο κάντε κλικ εδώ …

Read More

Αντικείμενα Φυσικής Αγωγής Στο Δημοτικό

Στις Α & Β τάξεις εστιάζουμε στην Μουσικοκινητική και ψυχοκινητική Αγωγή, και στους χορούς παραδοσιακούς και μη. Στις Γ και Δ τάξεις εισάγουμε επίσης τις αθλοπαιδιές, τα παραδοσιακά παιχνίδια, και …

Read More