Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Φεβρουάριος 16, 2019
από tsomokou
0 σχόλια

Εμείς και οι Άλλοι

Για την ανάπτυξη ουμανιστικού κεφαλαίου, ουμανιστικής κουλτούρας απαραίτητη είναι η κατανόηση της ανθρώπινης διαφορετικότητας.

Δύο αναγνώσματα:

«Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα» και

«Εγώ και οι Άλλοι«,  μια γενετική προσέγγιση.

 

 

 

Φεβρουάριος 23, 2017
από tsomokou
0 σχόλια

Φεύγουμε για Trappist-1e;

2159_posternormalsize

Απέχει μόλις 40 έτη φωτός -39 για την ακρίβεια- με ένα βραχώδες έδαφος, κοκκινωπό ουρανό και 6 φεγγάρια

σ΄αυτόν, μόνο που δεν είναι φεγγάρια (σαν το δικό μας) αλλά οι αδελφικοί του πλανήτες.

Εικάζεται ότι μπορεί να έχει νερό σε υγρή μορφή και είναι μια δυνητική περίπτωση μετοίκησής μας σε άλλο πλανήτη!

trappist-nasa

Την ανακοίνωση του πλανητικού συστήματος έκανε εχτές η ΝΑΣΑ και το σημερινό google – doodle

είναι αφιερωμένο σε αυτό το πλανητικό σύστημα.

seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp

Περισσότερα στην ανακοίνωση της ΝΑΣΑ.

 

Μάρτιος 28, 2014
από tsomokou
0 σχόλια

Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

 

 

Α) Ψηφιοποίηση

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7

 

è    Τι σημαίνει Ψηφιοποίηση;
Ψηφιοποίηση
 ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής στοιχείων όπως έγγραφου, κείμενου, εικόνας, αντικείμενου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι σαρωτές. Σε δεύτερο στάδιο, μπορεί να γίνει επεξεργασία της εικόνας με κάποιο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων με τελικό σκοπό το αρχικό κείμενο να αποθηκευτεί ως επεξεργάσιμο αρχείο κειμένου. Συνήθως η ψηφιακή πληροφορία αποτελείται από μια σειρά ακέραιων αριθμών και η ποιότητα της κάθε πληροφορίας εξαρτάται από το μέγεθός της αλλά και από την ανάλυση της κάθε ψηφιοποίησης.

 

 

è    Τι μπορώ να ψηφιοποιήσω;
Κείμενα, έγγραφα, βιβλία, ήχο, κινούμενη εικόνα, τρισδιάστατα αντικείμενα

 

è    Ποια Μέσα Ψηφιοποίησης μπορώ να χρησιμοποιήσω;
Ψηφ. Φωτογραφική μηχανή, σαρωτή, συστήματα ψηφιοποίησης ήχου κτλ ακόμη και ειδικά μηχανήματα

 

è    Ποιο μπορεί να είναι το τελικό προϊόν; (αποθήκευση, χρήση η/και επεξεργασία από άνθρωπο)
Εικόνα – οπτική αναγνώριση χαρακτήρων – έγγραφο pdf, αρχεία ήχου, ταινίες, εικονικά μουσεία τρισδιάστατων αντικειμένων.

 

è    Μεταδεδομένα – τεκμηρίωση ψηφιοποίησης
Τα μεταδεδομένα (μετάφραση του όρου metadata, ο οποίος σχηματίζεται από την ελληνική λέξη μετά και τη λατινική λέξη data«δεδομένα») είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα. Κατά κανόνα, ένα σύνολο μεταδεδομένων περιγράφει ένα άλλο σύνολο δεδομένων, το οποίο αποτελεί μια πηγή.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν αρχεία σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη:

 • περιγραφικά περιγραφή και προσδιορισμός πληροφοριών. Πληροφορίες που περιγράφουν το περιεχόμενο του αρχείου, όπως εγγραφές καταλόγου σε MARC και βοηθήματα ανεύρεσης. Χρησιμοποιούνται για βιβλιογραφικούς σκοπούς και για αναζήτηση-ανάκτηση.
 • δομικά πλοήγηση και παρουσίαση. Πληροφορίες που συνδέουν ένα αρχείο με άλλα αρχεία ώστε να αποτελούν λογικές μονάδες (π.χ. πληροφορίες που συνδέουν την κάθε εικόνα που υπάρχει σε ένα βιβλίο με τις υπόλοιπες εικόνες του βιβλίου).
 • διοικητικά – διαχείριση και επεξεργασία.  Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του αρχείου ή τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτό. Μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς σαρώθηκε, το μορφότυπο φύλαξης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη συντήρηση των ψηφιακών αρχείων.

metadata

 

è    Διατήρηση – αξιοποίηση ψηφιακού έργου
η προστασία και η διασφάλιση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί.
Η μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού αντιγράφου και των μεταδεδομένων του.
συνδέεται:
* και με τους τύπους των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων
* και με η/υ
* και με τα μέσα αποθήκευσης,
* και τους δικτυακούς τόπους όπου θα αποθηκευτούν, θα φιλοξενηθούν. 

è    Πνευματικά δικαιώματα
*
πρόνοια για τη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του
* περιεχόμενο το οποίο δε δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα
* όταν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους, το περιεχόμενο μπορεί να   ψηφιοποιηθεί μόνο με την έγκρισή τους

 

è    Περισσότερα: Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=introduction http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/conference/presentations.php

 

 

 

Β) Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7

 

Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη που παρέχει όλο της το υλικό σε ψηφιοποιημένη μορφή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορεί να μην υφίστανται ως φυσικά κτήρια αλλά να λειτουργούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αυτές οι βιβλιοθήκες ονομάζονται εικονικές ή βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα και ξεκίνησαν να δημιουργούνται το 1990. Παρέχουν ουσιαστικά στον χρήστη εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

 

Από τις πρώτες ενέργειες ψηφιοποίησης στις βιβλιοθήκες ήταν η εισαγωγή του ηλεκτρονικού καταλόγου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη μπορεί να διατηρείται και κτιριακά αλλά παράλληλα να διαθέτει και μέρος του υλικού της σε ψηφιοποιημένη μορφή.

 

Η συλλογή των ψηφιακών βιβλιοθηκών μπορεί να απαρτίζεται τόσο από ψηφιοποιημένα όσο και από ψηφιακά γεννημένα τεκμήρια τα οποία οργανώνονται με εργαλεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες για οργάνωση, πρόσβαση και διαχείριση της συλλογής.

 

 

 1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/live/
 2. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Αναζήτηση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού http://www.openarchives.gr/
 3. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.epset.gr/el/Digital-Content

 

 

 1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για εκπαιδευτικούς και μαθητές http://repository.edulll.gr/edulll/

 

 

 1. eopac Δημόσιες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ελλάδας http://www.abekt.gr/eopac
 2. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/

 

 

 1. Δημόσιες Βιβλιοθήκες http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp
 2. Ψηφιοποιημένο υλικό από Δημόσιες Βιβιοθήκες http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
 3. Ψηφιοποιημένο υλικό από Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας: http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp?flag=collection&smd=2&nid=299&cl=all_lib
 4. Παραγγελίας Επιστημονικών Άρθρων από Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Χαλκίδας http://www.vivlchalkida.gr/article.php?id=260
 5. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://www.heal-link.gr/

 

 1. Αργώ http://argo.ekt.gr/
 2. Ανέμη http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=el
 3. Ήλιος http://www.helios-eie.ekt.gr/EIE/
 4. Πύλη ελληνικής γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
 5. biblionet – τα βιβλία που κυκλοφορούν http://www.biblionet.gr/main.asp
 6. Ανοιχτή βιβλιοθήκη http://www.openbook.gr/
 7. Μουσική Βιβλιοθήκη http://www.mmb.org.gr/Page/

 

 

 1. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana http://europeana.eu/
 2. Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/
  Το Project Gutenberg (εγχείρημα Γουτεμβέργιος) (συντ. PG) είναι μια εθελοντική προσπάθεια ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και διανομής πολιτισμικών έργων. Ξεκίνησε το 1971, και είναι σήμερα η αρχαιότερη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Τα περισσότερα από τα θέματα της συλλογής του είναι τα πλήρη κείμενα βιβλίων δημόσιας κυριότητας. Το εγχείρημα αποδίδει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα τα κείμενα σε ελεύθερα format (.txt), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή.
 3. Βιοποικιλότητα (παλιά βιβλία Βοτανικής, κτλ..) http://www.biodiversitylibrary.org/

 

 

 1. World Digital Library http://www.wdl.org/en/
 2. Περισσότερες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες https://blogs.sch.gr/tsomokou/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82-2/

 

 

 1. Google Books http://books.google.com/?hl=el
 2. Μελετητής Google (ακαδημαϊκή Βιβλιογραφία) http://scholar.google.gr/
 3. Scribd: Συλλογές μεταφορτωμένων βιβλίων από απλούς χρήστες http://www.scribd.com/

 

 

Γ) Web 2.0 εργαλεία και εφαρμογές σε μια σύγχρονη βιβλιοθήκη – ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

http://www.slideshare.net/liblivadia/web-20-32354201

 

 

 

Δ) Η βιβλιοθήκη του Harvard

http://library.harvard.edu/

http://library.harvard.edu/find-library

http://chs.harvard.edu/

http://www.huh.harvard.edu/

 

 

Μάρτιος 20, 2014
από tsomokou
0 σχόλια

Περί Παρουσιάσεων (οδηγίες και.. μυστικά)

Εισαγωγή στην «Παρουσίαση»

1. Ποιος ο βασικός στόχος ενός ομιλητή κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης;

 • Να κεντρίσει και να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού σε υψηλό επίπεδο
 • Να διατηρήσει το επίπεδο ενδιαφέροντος του κοινού υψηλά

2. Τι «όπλα» δίνει στον ομιλητή ένα λογισμικό παρουσιάσεων και τι περιέχει;

 • Εμπλουτισμός λόγου με οπτικό υλικό
 • Περιέχει Διαφάνειες με:
  λίγο κείμενο (ως 3 σημεία)
  Οπτικοποίηση του μηνύματος (εικόνες και βίντεο)
  Ήχος – Εφέ

3. Πως γίνονταν «παλιά» οι παρουσιάσεις

 • Μεγάλες χάρτινες κάρτες
 • Διαφάνειες σε επιδιασκόπιο

Από την εκπαιδευτική τηλεόραση

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-parousiaseis-diadiktyo

 

 

3 σημεία για τις παρουσιάσεις σας (για τους μαθητές του Γυμνασίου)

Δημοσιευμένο από tsomokou στην κατηγορία Εργασίες ΜαθητώνΜαθήματα, με ετικέτες: Power PointPresentation,preziΠαρουσίαση

 

Σαν μαθητές τώρα, σαν φοιτητές αλλά και σαν επαγγελματίες αργότερα, θα χρειαστεί πολλές φορές να φτιάξετε παρουσιάσεις. Το τεχνικό κομμάτι (πρόγραμμα και χρήση του) είναι κατά τη γνώμη μου το πιο «εύκολο»! Μπορείτε, δαπανώντας μερικές ώρες να μάθετε όλα όσα σας χρειάζονται για τον χειρισμό κάποιου προγράμματος παρουσιάσεων.

 

Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η ιδέα και το περιεχόμενο της παρουσίασης!

 

Αν αυτά δεν είναι αξιόλογα, καμία τεχνική γνώση δεν σώζει την παρουσίασή  σας.

 

Έτσι θα σταθούμε στο πιο ουσιαστικό και πιο δύσκολο κομμάτι για να διδαχθεί, δίνοντας 3 βασικά σημεία που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας και να ακολουθείτε όταν φτιάχνετε παρουσιάσεις.

 

 • Σημασία της παρουσίασης για εσάς και ενθουσιασμός για τη δημιουργία της.
 • Ισχυρή δομή και απλή μορφή.
  Πείτε μια ιστορία και όχι απλά παρουσίαση πληροφοριών.
  Λίγο – Λιτό – σαφές κείμενο και «πολλές» εικόνες.
 • Έλεγχος και πρόβα.

 

 

Αναλυτικά

Οδηγίες – Στάδια Δημιουργία Εργασίας

Στάδιο 1ο: Προετοιμασία εργασίας και επιλογή θέματος

Στάδιο 2ο: Οριστική καταγραφή θέματος και υποθεμάτων – Καταμερισμός εργασιών – χρονοδιάγραμμα

Στάδιο 3ο: Συλλογή υλικού

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση επιλογή υλικού – Δημιουργία χειρόγραφου σχεδίου ή / και εργασίας

Στάδιο 5ο: Ψηφιοποίηση του υλικού – Δημιουργία ψηφιακής εργασίας

Στάδιο 6ο: Σύνθεση συνολικής εργασίας – Διορθώσεις

Στάδιο 7ο: Δημιουργία σχετικής παρουσίασης

Στάδιο 8ο: Τεχνική δοκιμή και πρόβα

Στάδιο 9ο: Κατάθεση – δημοσίευση εργασίας και υποστήριξής της με την παρουσίαση

Αναλυτικά

Στάδιο 1ο: Προετοιμασία εργασίας και επιλογή θέματος

Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές του καταγράφουν διάφορες προτάσεις, σχετικά θέματα, και σχετικές λέξεις μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών (brainstorming). Ταυτόχρονα μπορούν να κάνουν μια μικρή έρευνα στο Διαδίκτυο ώστε να πλουτίζουν και να ανατροφοδοτούν με προτάσεις τους.

Τελικά με κοινή απόφαση, επιλέγουν το θέμα που θα ασχοληθούν καθώς και τα υποθέματά του κάνοντας μια πρώτη καταγραφή.

Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταγράψει τον σκοπό, τους διδακτικούς στόχους, τις μεθόδους και τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει.

Στάδιο 2ο: Οριστική καταγραφή θέματος και υποθεμάτων – Καταμερισμός εργασιών – Χρονοδιάγραμμα

Μετά και από ανατροφοδότηση γίνεται η οριστική διατύπωση του θέματος, η καταγραφή όλων των υποθεμάτων και κ

Καλό είναι να διατυπωθεί με σαφήνεια το θέμα και το τι θέλουμε να μάθουμε για αυτό. Θέματα με γενικούς τίτλους και μεγάλο εύρος δεν συστήνονται καθώς δημιουργούν σύγχυση στους αναγνώστες αλλά και ένα μεγάλο εύρος εργασίας για τους μαθητές.

Οι μαθητές μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες, να καταμεριστούν οι εργασίες και να καταγραφεί ποιος θα κάνει τι. Ένα χρονοδιάγραμμα θα βοηθήσει στο να ξέρουν οι μαθητές τι θα κάνουν καθώς και να ελέγχουν τι έχει γίνει.

Στάδιο 3ο: Συλλογή υλικού

Για τη συλλογή του υλικού μας καλό είναι να έχουμε προετοιμάσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε.

Τετράδια σημειώσεων, ντοσιέ, φάκελος εργασίας στον υπολογιστή μας και στους σελιδοδείκτες του φυλλομετρητή μας, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες κτλ… είναι τα πρώτα απαραίτητα εφόδια για να ξεκινήσουμε να συλλέγουμε υλικό.

Μετά από αυτό οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού θα αναζητήσουν υλικό για το θέμα τους ώστε να μάθουν περισσότερα.

Αυτό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους που λειτουργούν και συμπληρωματικά μεταξύ τους.

α τρόπος) συλλογή υλικού από έντυπες πηγές όπως σχολικά και άλλα βιβλία, σχολικές ή δημόσιες βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικό τύπο και εφημερίδες.

β τρόπος) υλικό από το Διαδίκτυο με επίσκεψη συγκεκριμένων ιστοχώρων ή αναζήτηση με χρήση κάποιας μηχανής αναζήτησης πληροφοριών.

γ τρόπος) επιτόπιος έρευνα με προσχεδιασμένα ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν σχέση με την περιοχή, με την χρονική εποχή και γενικά έχουν σχέση με το θέμα μας.

Σε κάθε περίπτωση προσέχουμε τι συμβαίνει σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα των έργων από όπου θα αντλήσουμε πληροφορίες, τι συμβαίνει με τις άδειες χρήσεις αν πρόκειται για υλικό από το Διαδίκτυο και αν έχουμε την συγκατάθεση των προσώπων να πάρουν μέρος σε έρευνες – συνεντεύξεις και αν συναινούν στην χρήση και δημοσιοποίηση όσων μας πουν.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι να κάνουμε έναν πρώτο έλεγχο των πληροφοριών ως προς την αξιοπιστία τους.

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση επιλογή υλικού – Δημιουργία χειρόγραφου σχεδίου ή / και εργασίας

Στο στάδιο αυτό με τη συνεργασία των μαθητών που απαρτίζουν μια ομάδα και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού γίνεται η διαλογή και η αξιολόγηση του υλικού που έχει συλλεχτεί. Μελετάμε ακόμη περισσότερο τα κείμενα στα οποία θα στηριχτούμε, επιλέγουμε τις εικόνες – βίντεο και άλλο υλικό που θα εμπλουτίσει την εργασία μας. Η φάση αυτή μπορεί πάντα να γίνεται σε συνδυασμό με την προηγούμενη και νέο υλικό να προστίθεται όσο αυτό είναι αναγκαίο.

Στη φάση αυτή καλό είναι να γίνεται ένα προσχέδιο της δομής της εργασίας, να κρατιόνται ακόμη πιο αναλυτικές σημειώσεις ή και να δημιουργείται χειρόγραφα η εργασία μας. Είναι πολύ πιο εύκολο να συμπληρώσουμε και να διορθώσουμε το σχέδιο της εργασίας και την χειρόγραφη εργασία παρά να ψηφιοποιήσουμε απευθείας χωρίς κάποιο σχέδιο και να χρειαστούμε μεγαλύτερες επεμβάσεις και περισσότερο χρόνο – κόπο.

Πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος που θα αξιοποιήσουμε τις πηγές μας. Προσοχή δεν κάνουμε απλή αντιγραφή καθώς αυτό είναι «λογοκλοπή» (plagiarism). Συνδυάζουμε κριτικά τις πληροφορίες και γράφουμε με «δικά μας λόγια», παρουσιάζουμε τη δική μας άποψη.

Σε αυτή τη φάση κρατάμε πολύ πιο επισταμένα σημειώσεις για τις πηγές των πληροφοριών μας, όπως για τίτλους βιβλίων, συγγραφείς, εκδόσεις (βιβλιογραφία – bibliography) καθώς και ονόματα – διευθύνσεις ιστοχώρων και ημερομηνία τελεταίυας πρόσβασης δηλ πηγές από το Διαδίκτυο (Διαδικτυογραφία – Webography). Τα στοιχεία αυτά οπωσδήποτε θα τα προσθέσουμε στο τέλος της εργασίας μας.

Στάδιο 5ο: Ψηφιοποίηση του υλικού – Δημιουργία ψηφιακής εργασίας

Σε αυτό το στάδιο λαμβάνουμε υπόψη τον τεχνικό εξοπλισμό και τα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης καλό είναι να κάνουμε και μια πρώτη διερεύνηση για τον τεχνικό εξοπλισμό και τα προγράμματα του αποδέκτη δηλ. αυτού ( ανθρώπου ή χώρου) που θα καταθέσουμε ή θα δημοσιεύσουμε ή θα παρουσιάσουμε την εργασία μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ακόμη και με εναλλακτικούς τρόπους ότι η εργασία μας δεν θα έχει πρόβλημα και στο τελικό σημείωση δημοσίευσης, παρουσίασης.

Η ψηφιοποίηση τώρα του υλικού μας περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές εργασίες.

α) Πληκτρολόγηση κειμένων. Προσοχή χωρίς κάποια ρύθμιση πληκτρολογούμε, βάζοντας τόνους, με τα σημεία στίξης μαζί με την πρώτη λέξη, ένα και μόνο κενό ανάμεσα στις λέξεις και πατάμε Enter μόνο για να αλλάξουμε σειρά σε τίτλο ή σε παράγραφο. Προσοχή ΔΕΝ γράφουμε κεφαλαία παρά μόνο ελάχιστες λέξεις που θέλουμε να τονίσουμε. Αυτό διότι η γραφή με κεφαλαία είναι δυσανάγνωστη αλλά και πολύ περισσότερο στο Διαδίκτυο είναι κακή συμπεριφορά, θεωρείται ότι φωνάζουμε, τσακωνόμαστε κτλ..

β) Δημιουργία εικόνων ή και γραφικών με λογισμικό, αποθήκευση από την κάμερά μας ή σάρωση από έντυπη πηγή. Αποθήκευση βίντεο, ηχογραφήσεων ή ηχογραφήσεις μέσω του υπολογιστή μας.

γ) Δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ή επεξεργασία στοιχείων έντυπων ερωτηματολογίων.

Στάδιο 6ο: Σύνθεση συνολικής εργασίας – Διορθώσεις

Όταν είναι έτοιμες οι επιμέρους εργασίες των μαθητών ή των ομάδων κάνουμε τη σύνθεση της τελικής εργασίας, ενώνοντας τα επιμέρους έγγραφα, εισάγοντας φωτογραφίες ( αν δεν έχει ήδη γίνει), φροντίζουμε για το εξώφυλλο, τους συντελεστές, τα περιεχόμενα και τις πηγές. Επίσης γίνονται οι σχετικές διορθώσεις μέχρι να πάρει η εργασία μας την τελική της μορφή.

Ολοκληρώνουμε με δημιουργία εγγράφου PDF αν πρόκειται να παραδώσουμε ηλεκτρονική εργασία, εκτυπώνουμε αν πρόκειται για έντυπη ή μεταφορτώνουμε κείμενο και εικόνες αν πρόκειται για κάποια δημοσίευση σε ιστοχώρο, ιστολόγιο κτλ…

Στάδιο 7ο: Δημιουργία σχετικής παρουσίασης

Μπορεί το στάδιο αυτό να μην είναι απαραίτητο αλλά σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υποστηρίξουμε, να παρουσιάσουμε την εργασία μας για να βαθμολογηθεί ή απλά να πάρει μέρος σε κάποια γιορτή κτλ..

 • Για να φτιάξουμε την παρουσίαση, θα επιλέξουμε τα βασικά σημεία που θέλουμε να παρουσιάσουμε και είναι ακόμη καλύτερο να έχουμε ένα σενάριο μέσα από το οποίο να γίνει αυτή η παρουσίαση. Είναι καλύτερα να πούμε μια ιστορία παρά να παρουσιάσουμε πληροφορίες.

Φροντίζουμε το φόντο, τους συνδυασμούς γραμματοσειρών και χρωμάτων ώστε να μην είναι πολλά και πολύπλοκα και κουράζουν αυτούς που θα παρακολουθούν.

Φροντίζουμε να έχουμε λίγο, λιτό, σαφές και όσο το δυνατόν πιο πλήρες, περιεκτικό κείμενο και τονίζουμε το περιεχόμενο με εικόνες ή βίντεο.

 • Προσοχή επίσης, να μην έχουμε βαρυφορτωμένες διαφάνειες με κατεβατά κειμένων ή πολλά στοιχεία (όχι κουκκίδες!). Μπορούμε να παρουσιάσουμε μέχρι 3 σημεία σε μια διαφάνεια, χωρίς να κουράσουμε αυτόν που μας παρακολουθεί.
 • Καλό είναι να κάνουμε το κοινό μας να συμμετέχει (ερωτήσεις-διάλογος) ακόμη και με διαδραστικές παρουσιάσεις.

 

Στάδιο 8ο: Τεχνική δοκιμή και πρόβα

 • Πολύ σημαντικό στάδιο από το οποίο κρίνεται η έκβαση της παρουσίασής μας. Φροντίστε να μεταβείτε στον χώρο παρουσίασης και να δοκιμάσετε να κάνετε μια προβολή. Αν η παρουσίασή σας δεν «παίζει» εκεί, δεν θα θέλατε να το ανακαλύψετε την τελευταία στιγμή!
 • Έχετε μαζί σας CD παρουσίασης ή stand alone παρουσίαση ή διαφορετικές εκδόσεις και δοκιμάστε ώστε αν κάτι δεν πάει καλά να διορθώσετε. Αν καλύψετε το τεχνικό κομμάτι, τότε δεν μένει παρά να κάνετε πρόβα και να προετοιμαστείτε. Χρησιμοποιείστε φίλους, συμμαθητές, την οικογένειά σας καθώς και τον καθηγητή σας για να παρουσιάσετε σε αυτούς.
 • Πάρτε το χρόνο σας, μιλήστε με δυνατή σταθερή φωνή χωρίς να βιάζεστε. Χρωματίστε τη φωνή σας και μην κρατάτε ένα επίπεδο ύφος, τόνο, θα κάνετε το ακροατήριο να βαρεθεί. Η εναλλαγή θα διατηρήσει το ενδιαφέρον.
 • Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με το κοινό σας. Η μη λεκτική επικοινωνία, η στάση του σώματος, η έκφραση του προσώπου, το χαμόγελο και τα μάτια σας μιλάνε πριν μιλήσετε εσείς. Έτσι, είστε ευθυτενής, χαλαροί, χαμογελαστοί και φέρεστε με εγκαρδιότητα, οικειότητα, κοιτάζοντας το κοινό σας, και προσπαθώντας να αναπτύξετε μια επικοινωνία και ένα διάλογο.

 

Στο κοινό σας μπορεί να βρίσκονται μελλοντικοί φίλοι, συνεργάτες, εργοδότες. Μετά από κάποιο διάστημα κανείς δεν θα θυμάται την παρουσίασή σας και τις λεπτομέρειές της όμως σίγουρα είναι δυνατόν να θυμούνται εσάς από την όμορφη παρουσία σας.

https://blogs.sch.gr/tsomokou/2012/12/18/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέκα 10 Λάθη αρχαρίων (και όχι μόνο) στις παρουσιάσεις

 1. Μικρές κινήσεις κινήσεις και χειρονομίες
  σημαίνουν: φόβο, ανασφάλεια, απολογητική στάση, συγνώμη…
 2. Χαμηλή ενέργεια – «κοιμισμένα»!
  Κάντε επικοινωνία με το κοινό με κινήσεις, χαμόγελο και μιλήστε με αυξομειώσεις στη φωνή σας.
 3. Λίγη προετοιμασία – μη αποδοτική προετοιμασία
  Διαφορετικές εκδοχές υλικού και λόγου, αναθεωρήσεις, διορθώσεις
 4. Λίγη πρόβα
  Πρόβα μπροστά σε κοινό
 5. Παρουσίαση πολλών πληροφοριών
  Μην δίνεται πληροφορίες (κείμενο και αριθμούς)
  Πείτε μια ιστορία
  Βάλτε εικόνες ή βίντεο (προσοχή στη διάρκεια
 6. Ακολουθώντας ασφαλή δρόμο
  Βάλτε κάτι ενδιαφέρον πέρα από το συνηθισμένο
 7. Προσπαθώντας να δείχνετε τέλειοι
  Δείξτε την ανθρώπινη πλευρά σας, παραδεχτείτε κάποια αδυναμία σας ή έλλειψη γνώσης, αλλά δείξτε και τη διάθεση να διορθώσετε, να μάθετε, να ενημερώσετε. Έτσι θα κερδίσετε σε αξιοπιστία
 8. Παρουσιάζοντας έναν πολύ τυπικό – σοβαρό εαυτό
  Γίνεται πιο οικείοι με σεβασμό στο κοινό
 9. Παρουσίαση πολύ υλικό
  Μείνετε στον καθορισμένο χρόνο και παρουσιάστε πραγματικά ό,τι πιο σημαντικό.
 10. Βιασύνη
  Όχι γρήγορη βιαστική ομιλία – χάνει το αντίκτυπό της.Χρωματίστε τη φωνή σας και μιλήστε αργά και κατανοητά.

 

http://blog.prezi.com/latest/2014/2/7/10-most-common-rookie-mistakes-in-public-speaking.html/?rc=email

 

Βοηθητικό υλικό

1. http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-parousiaseis-diadiktyo

 

2. http://www.youtube.com/watch?v=gNG0etmnwuk

 

3. http://blog.prezi.com/latest/2014/2/7/10-most-common-rookie-mistakes-in-public-speaking.html/?rc=email

 

Steve Jobs

4. https://www.youtube.com/watch?v=YShLWK9n2Sk

40:35 – 41 και 43:40

5. macbook air https://www.youtube.com/watch?v=1CgAKBf4bbU αρχή και 52:01

 

Συμπληρωματικά

https://www.youtube.com/watch?v=S4UEJMuo0dA

http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtT9N9L_4-w

 

http://www.slideshare.net/prwalker/the-presentation-secrets-of-steve-jobs-2814996

 

http://www.slideshare.net/EmilandDC/7-tips-to-create-visual-presentations

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων